Вентилируемите фасади представляват система от облицовки и изолации на сградата срещу влиянията на околната среда. Принципната схема на конструкцията на вентилируемите фасади включва: Топло- и звукоизолация на дървени скатни покриви За да се избегне образуването на топлинни мостове, препоръчително е изолацията между гредите да е в два слоя. При монтаж,Read More →

Ремонт на баня е доминиращ бранш, принадлежащ към съществения Ремонт сектор в днешната икономика на България. С голяма точност можем да твърдим, че Ремонт на баня е много важен отрасъл, който се намира в непосредствена зависимост от финансовото положението на държавата. Едновременно с това чрез него се изграждат основни връзкиRead More →

От опит знаем, че покривът е един от най-важните елементи на всяка сграда. Без сигурен покрив, зданието почва да се разпада и колкото повече отлагате ремонта на покрива, толкова по-големи щети ще нанесе. Повреденият покрив е един от най-значимите врагове на всяка постройка, без значение от архитектурата й. Пропукани керемиди,Read More →

Ремонт на кухни е фундаментален бранш, принадлежащ към основния Ремонт сектор в съвременната икономика на България. С абсолютна точност можем да твърдим, че Ремонт на кухни е много важен отрасъл, който е поставен в непосредствена зависимост от финансовото положението на държавата. Именно чрез него се реализират основополагащи връзки с по-важнитеRead More →

Да поговорим за детайлите свързани с правилния ремонт на покриви в София. За никой не е тайна, че покривът е един от най-важните елементи на всяка сграда. Без надежден покрив, зданието ще започне да се саморазпада и колкото по-дълъг период отлагате ремонта на покрива, толкова по-големи щети ще нанесе. ТечащиятRead More →

Вътрешни ремонти е фундаментален бранш, принадлежащ към съществения Ремонт сектор в днешната икономика на България. С абсолютна точност можем да твърдим, че Вътрешни ремонти е важен отрасъл, който е поставен в абсолютна зависимост от финансовото положението на държавата. Едновременно с това чрез него се създават основополагащи връзки с останалите свързаниRead More →

Довършителни ремонти е основополагащ бранш, принадлежащ към съществения Ремонт сектор в днешната икономика на България. С голяма точност можем да твърдим, че Довършителни ремонти е много важен отрасъл, който се намира в пряка зависимост от финансовото положението на държавата. Едновременно чрез него се осъществяват основополагащи връзки с по-важните свързани секториRead More →

Ремонт на мебели е водещ бранш, принадлежащ към основния Ремонт сектор в днешната икономика на България. С абсолютна точност можем да твърдим, че Ремонт на мебели е сериозен отрасъл, който е в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Едновременно с това чрез него се осъществяват основополагащи връзки сRead More →

Ремонт на автомобилни стъкла е водещ бранш, принадлежащ към съществения Ремонт сектор в съвременната икономика на България. С абсолютна прецизност можем да твърдим, че Ремонт на автомобилни стъкла е много важен отрасъл, който е поставен в абсолютна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Именно чрез него сеRead More →

Видове Ремонт е важен бранш, принадлежащ към основния Ремонт сектор в сегашната икономика на България. С абсолютна сигурност можем да твърдим, че Ремонт е важен отрасъл, който се намира в пряка зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Именно чрез него се осъществяват базови връзки с останалите водещиRead More →