90% от водата за язовир „Дяково“ изтичала през незаконни отклонения

0

0
Дупнишкият яз. „Дяково“ удари рекорд по незаконно източване. От басейновата дирекция в Благоевград, екоминистерството и „Напоителни системи“ внезапно откриха, че 90% от количествата за водоема са изтичали през незаконни отклонения. Вместо 90 литра в секунда, до водоема отивали по 15 литра в секунда. Отклоненията са по главен тръбопровод към язовира. Ние откъде да знаем Обяснението за досегашното бездействие е, че липсата вода се забелязвала само при сухо време. „При високи води това няма как да се случи“, каза управителят на „Напоителни системи“ клон Струма-Места Марио Михов, цитиран от БТА. Представители на трите институции дадоха съвместна пресконференция в с. Яхиново, за да се похвалят, че незаконните отклонения са запечатани. „Над 90% от водата сега влиза в язовира, което е в резултат на предприетите мерки. Хората трябва да са спокойни, че вода в язовир „Дяково“ за питейно-битови нужди има за години напред“, заяви Михов. Досега са се губели по 75 литра в секунда. Два ВЕЦ-а Освен незаконните отклонения е констатирано и нерегламентирано ползване на вода от два ВЕЦ-а. Проверките са установили, че на 3 декември 2019 г. дружеството „Аква Пауър Груп“ е ползвало водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Дяково“, въпреки ограничението да не работи в енергиен режим, за което ще бъде санкциониран. За ползване на водни обеми от фирма „Делектра“, през месец януари 2020 г., чрез ВЕЦ „Мало село“ също ще бъде съставен акт. „За всички нарушения, които сме установили и можем да докажем виновно поведение за ползвателите, ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение. Надяваме се, че след обхващането на цялата вода от предстоящото снеготопене, ще подсигурим питейно-битовите нужди на хората за години напред“, заяви шефът на басейновата дирекция Радослав Георгиев. По-малко от половината Язовир „Дяково“ е с обем 35.4 млн. кубични метра. Според графиците за водоползване на екоминистерството в момента във водоема има малко над12 млн. кубични метра. От него вода се подава към ВиК-Дупница, няколко села, ТЕЦ „Бобов дол“ и други предприятия.      

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0