25% от БВП е дългът на България за 2020 г.

Дългът на България за 2020 г. е в размер на 29 703 млн. лв., или 25 на сто от БВП, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

През 2020 г. институционалният сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -4056 млн. лв., или -3.4 на сто от БВП.

Дефицитът в подсектора „Централно управление“ е в размер на -4551 млн. лв., или -3.8 на сто от БВП.

Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 330 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал излишък от 165 млн. лева.

Източник: fakti.bg

The post 25% от БВП е дългът на България за 2020 г. appeared first on Начало.

0
0