Яне Янев: Ще спрем упадъка в селата, ще ги изчистим, подредим и обновим !

0

0

Екипа на РЗС продължава с обиколките си в селата на общ. Сандански.

В Лиляново Яне Янев заяви, че няма да допусне да бъде продадено училището и ще възстанови дейността на детската градина. Подчерта, че ще има възмездие за заграбените имоти и, че новия кметски наместник ще го изберат жителите на Лиляново и Стожа на общоселско събрание.

В Лешница Яне Янев представи кандидата за кмет на РЗС г-н Николай Смиленски и го обяви за почтен и работлив човек, на когото може да се разчита. Янев смята, че в Лешница трябва да се завърши канализацията, да се върне детската градина на общината и до края на новия мандат да се оправят улиците и тротоарите в селото.

Във Вълково Яне Янев подкрепи кандидатурата за селски кмет на Тони Ханджийски и каза, че преждевременното клане на прасетата е фарс и глупост, която сега по време на предизборната кампания е спряла. Какво се случи, да не би прасетата да оздравяха от предизборните речи на политиците попита реторично Яне Янев.

В Струма Яне Янев беше категоричен, че като кмет на община Сандански ще защити интересите на земеделските производители и няма да позволи чрез дъмпингов внос и схеми на софийски прекупвачи да страдат нашите производители.

В Лебница Янев каза, че е недопустимо в 21 век фекалните води от тоалетните на селото да са по улиците и да носят зарази и болести сякаш сме в най-изоставените квартали на Бангладеш. Трябва да задържим хората във все още живите села и да не допуснем в тях да останат само пенсионери, както е в повечето села на общината.

Ще дам всичко от себе си цяла България още в края на първия ми мандат да сочи Сандански като град с най-бърз темп на развитие и най-високи доходи.

Купуването и продавенот на гласове са престъпления!

0
0