Черноморската банка за търговия и развитие анализира въздействието на COVID-19

0

0

Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) анализира въздействието на кризата, предизвикана от пандемията COVID-19 върху Черноморския регион, както и отговорите спрямо политиката на страните-членки и тази на многостранните банки за развитие. ЧБТР предлага как многостранните банки за развитие могат да реагират на кризата:

Вместо да увеличават дейностите си, голяма част от многостранните банки за развитие адаптират приоритетите и пренасочват кредитирането, за да запазят своята кредитоспособност, тъй като не могат да разчитат на допълнителни вливания на капитали от фискално ограничени държави-членки и за разлика от търговските банки, нямат достъп до ликвидност, осигурена от централните банки. Независимо от това, многостранните банки за развитие имат специални мандати за развитие и по-добри резултати от фокусирана подкрепа за реалната икономика;

При липса на нов капитал, отговорните висшестоящи лица трябва да повишат потенциала на многостранните банки за развитие и да допринесат за възстановяването след пандемията, обмисляйки мерки като разрешаване на масовата секюритизация на активите им и осигуряване на достъп до извънредна ликвидност.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0