ЧЕЗ ЕСКО България изгражда една от най-големите покривни фотоволтаични системи в България Централата с инсталирана мощност 750 kWp ще покрива нуждите на „Трейс Ипома“ АД

„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД, в сътрудничество с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, обсъди и установи нуждите на фирма „Трейс Ипома“ АД във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа за собствено потребление.

В резултат на преговорите, „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД сключи договор с „Трейс Ипома“ АД за цялостното изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа за собствено потребление, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Трейс Ипома“ АД в гр. София.

Строително монтажните дейности по изграждането приключиха и до края на месеца фотоволтаичната система ще бъде пусната в действие.

След въвеждане на системата в експлоатация компанията ще оптимизира потреблението на електроенергия с около 900 MWh на година, намалявайки съществено енергийните си разходи.

„Трейс Ипома“ АД е сред водещите производители на твърди опаковки и опаковъчни решения в Югоизточна Европа с приложение на продукцията в сектори като хранително-вкусова промишленост, строителство, селско стопанство, медицина, автомобилостроене и др.

Компанията, която е клиент на ЧЕЗ Трейд България на свободен пазар, разшири сътрудничеството си с ЧЕЗ Груп като възложи цялостното изпълнение на енергийно-ефективния проект на ЧЕЗ ЕСКО България.

ЧЕЗ ЕСКО България се утвърждава успешно на българския пазар и успя да натрупа портфолио от 55 проекта, част от които в процес на реализация.

Компанията предлага индивидуални решения до ключ в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението, ВЕИ и индустриални системи.

Внимателният подбор на партньорите и професионалният избор на оборудване гарантират както незабавно намаляване на разходите за електроенергия на клиентите на ЧЕЗ ЕСКО, така и устойчиви положителни резултати по отношение на енергийната ефективност.

В сътрудничество с другите компании в групата на ЧЕЗ в България, ЧЕЗ Трейд и ЧЕЗ Електро, ЧЕЗ ЕСКО България реализира общо 21 проекта за изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 3.4 МWp – от тях 2,5 МWp са вече в експлоатация.

Информация за услугите и реализираните от компанията проекти е публикувана на сайта на дружеството www.cez-esco.bg.

 

The post ЧЕЗ ЕСКО България изгражда една от най-големите покривни фотоволтаични системи в България <br/> <span style=’color:#666663;font-size:16px;’>Централата с инсталирана мощност 750 kWp ще покрива нуждите на „Трейс Ипома“ АД</span> appeared first on Начало.

0
0