ЧЕЗ Електро въвежда нова интегриране система за управление на взаимоотношения с клиенти

Новите функционалности осигуряват по-ефективно и качествено обслужване на клиентите от разстояние

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД въведе нова интегрирана система за управление на взаимоотношенията с клиенти, с цел изпълнение на все по-високите изисквания на клиентите към своите търговци.

За да отговори на нарастващия интерес към извършване на услуги от разстояние, през тази година дружеството инвестира във въвеждане на иновативна информационна система, която да осигури по-бърз, по-лесен и сигурен контакт с ЧЕЗ Електро. Инвестицията е част от дългосрочната стратегия на компанията за оптимизиране и развитие на предоставяните услуги чрез автоматизация и дигитализация на специфичните дейности, свързани с търговията с електроенергия.

 

От този месец ще се улесни значително търговския процес – изпращане на оферти за продажба на електрическа енергия, преговори, сключване на търговски договори, включително от разстояние.  Клиентите ще могат да се възползват и от допълнителни продукти и услуги.

 

И към настоящия момент ЧЕЗ Електро предлага над 90 различни услуги за своите клиенти, сред които множество електронни – електронна фактура, дистанционно обслужване, електронни разплащания, смс известяване и проверка на сметка и др.

24% от клиентите на Дружеството плащат безкасово, като за периода април – октомври дистанционните плащания нараснаха с 20%. Средно месечно над 350 хиляди клиенти избират възможностите за плащане през банки, интернет, терминални устройства или мобилен телефон. Сериозен е ръстът на плащанията, осъществени през интернет за посочения период – с близо 30% в сравнение с април – октомври 2019 г.

 

Над 430 хиляди клиенти на ЧЕЗ Електро предпочитат да получават фактурите си за електроенергия по електронен път. Безплатната електронна фактура осигурява по-голямо удобство и сигурност – получава се до 24 часа от издаването, осигурен е персонален онлайн архив, както и информация за потреблението във всички имоти на клиента. Регистрация за е-фактура може да се направи през сайта cez.bg, както и на телефон 0700 10 010.

 

Безплатните sms услуги „проверка на сметка“ и „известяване при неплатено задължение“ се използват от над 20% от клиентите на компанията. Регистрация може да се извърши дистанционно – на cez.bg или с еднократен sms на номер 170077, със съдържание цифрите на клиентския номер, който се съдържа във фактурата за електроенергия.

За допълнителна информация относно получаване на оферта или заявяване на услуги, клиентите могат да се свържат с ЧЕЗ Електро на телефонна линия 0700 10 010, имейл info@cezelectro.bg или www.cez.bg.

The post ЧЕЗ Електро въвежда нова интегриране система за управление на взаимоотношения с клиенти appeared first on Начало.

0
0