ЦИК: Избирателите, които гласуват машинно няма да могат да гласуват с хартиена бюлетина

0

0

Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина. Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина. Това предвиждат приети от Централната избирателна комисия условия и ред за машинното гласуване при провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 година. Те са публикувани на сайта на ЦИК.

Машинно гласуване ще има във всички избирателни секции с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели.Няма да има машини и при гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, в домове за стари хора, както и в други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателните секции извън страната.

За машинното гласуване се създава обща бюлетина върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот.

В секциите, в които се произвежда машинно гласуване, избирателят, по свой избор може да гласува или с хартиена бюлетина, или с бюлетина за машинно гласуване.

Бюлетината се проектира по същия начин, както хартиената бюлетина, а ЦИК утвърждава нейния образец.

След произвеждане на гласуването системата отпечатва контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване.

Избирателят не може да промени своят вот чрез повторно машинно гласуване. Резултатите от това гласуване по партии и коалиции не се обявяват до края на изборния ден и не се отчитат отделно от резултатите от гласуването с хартиени бюлетини в секцията.

Данните от гласуване с хартиени бюлетини и от машинното гласуване се сумират. СИК прибавя поотделно данните от машинното гласуване към данните от гласуването с хартиени бюлетини и се съставя секционен протокол.

ЦИК прие решение и за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната. Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, която не е членка на ЕС, не може да надвишава 35 секции.

0
0