Учители срещу идеята да ходят по домовете на избягали от час деца

0

0
Предложението на министерството на образованието специални екипи да ходят по домовете на децата, които бягат от час, предизвика недоволството сред учителите. В социалните мрежи се разпространява становище срещу предложението на ведомството, в която се посочва, че то вменява несвойствени дейности на педагозите, ще настрои родителите и децата срещу тях, ще доведе до публично унижение на родителите и освен това може да предизвика дела. Въпросното становище е пуснато като част от онлайн петицията, създадена в петък, 2 август. В първите часове от съществуването ѝ беше подписана от над 1300 души. Неин адресат е министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Крайното искане е предложените на обсъждане промени да бъдат отхвърлени. Преди една седмица образователното министерството пусна за обществено обсъждане промяна в постановление на правителството, с което бяха създадени специалните екипи, които да връщат отпаднали от училище деца обратно в клас. Според новите текстове освен тези екипи за обхват, в училищата и детските градини трябва да бъдат създадени екипи за превенция, които да следят за деца в риск от отпадане от образователната система. Една от задачите им ще е да ходят по домовете на учениците или децата от забавачката, които отсъстват без уважителни причини. Посещенията ще се правят още в деня на бягството от час или неявяването на занимания без бележка от лекар или такава за отсъствие по семейни причини. В екипите, които ще се създават със заповед на директора, трябва да влизат „педагогически специалисти“, както и представители на социалните служби и полицията. Освен да ходят по домовете на избягалите от час, екипите трябва да установяват „причините и прилагат мерки за предотвратяване отсъствието на децата и учениците“. Те трябва „ежедневно“ да работят и с родителите „с цел мотивирането им за осигуряване трайното присъствие на детето или ученика в образователната институция“. В становището срещу промяната се казва, че това е „опит за поредно създаване на лоша репутация на учителството, опит за внедряване на страх, омраза, недоверие към училището като институция“, „опит и за превръщането ни в силоваци и чиновници, които да действат като рестриктивен държавен апарат“. В становището се казва още, че учителите, които подпишат документа, отказват съдействие за изпълнение на планираните от министерството мерки и ще търсят и правата си в съда. Според недоволните, в предложените промени на постановлението за екипите за превенция не е изяснено какво е „дете в риск“ и какви са критериите някой ученик да попадне в тази група. „Не става ясно какво налага посещението в дома на дете, което не се е появило на училище един ден, и родителите му не са се обадили“, пише в документа. В него се казва още, че в момента процедурата и санкциите при неизвинени отсъствия са ясни – спиране на детските за цяла година. „Публичното унижаване на родител, намесата на неангажирани по случая институции, е неприемлива и крайно нежелателна“, смятат част от преподавателите. В становището се казва още, че посещението по домовете на децата не е част от трудовия договор и длъжността характеристика на преподавателите, тъй като тяхната месторабота е училището. Освен това планираната от министерството практика вероятно ще доведе до нуждата от извънреден труд на учителите, които трябва да ходят по домовете на хората, когато те са там, а това често означава вечер. С планираните промени на преподавателите се прехвърляла и отговорността за осигуряване на образование на децата, за което според действащото законодателство отговарят родителите. Според становището не е ясно на какво основание екипите за превенция ще влизат в домовете на семействата, чиито деца не са се явили в клас. „Очакваме жалби, масово напрежение и съдебни дела, включително от учители“, пише в становището. В него се казва още, че училището ще се приема вече като място на опасност за децата и семействата като се правят препратки със страховете, насаждани покрай опитите за приемане на Истанбулската конвенция и на Стратегията за детето.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0