Учители, социални и полицаи ще ходят по домовете на децата, които бягат от час

0

0
В детските градини и училищата също ще бъдат създадени специални екипи, които да следят за деца в риск от отпадане от образователната система. Една от задачите им ще е да ходят по домовете на учениците или децата от забавачката, които отсъстват без уважителни причини. Посещенията ще се правят още в деня на бягството от час. Това предвиждат промени в механизма за предотвратяване на отпадането от училище, които са предложени за обществено обсъждане от образователното министерство. Досега по него имаше създадени екипи, в които влизат учители, представители на полицията, на социалните служби, които ходят по домовете, за да увещават родителите да запишат децата си на училище. Съставът на екипите към детските градини и училищата ще се определя от директорите на всяка образователна институция. Те ще са и ръководители на екипите, в които освен представители на училището и детската градина и учители, влизат и специалисти от социалните служби и полицията. Освен да ходят по домовете на избягалите от час, екипите трябва да установяват „причините и прилагат мерки за предотвратяване отсъствието на децата и учениците“. Те трябва „ежедневно“ да работят и с родителите „с цел мотивирането им за осигуряване трайното присъствие на детето или ученика в образователната институция“. Може да предлагат и мерки за подкрепа на учениците, както и за предотвратяването на отпадането им от образователната система. Специалните екипи за връщане на отпадналите от училище деца бяха създадени преди две години. Първоначално те трябваше да обиколят адресите на децата, които са във възраст за задължително образование, но не са записани в училище. Тогава се оказа, че голяма част от децата не живеят в България или не може да се установи на кой адрес точно живеят. След това механизмът беше надграден с мерки за задържане в клас на децата, които са се записали на училище след убеждаването от страна на експертите. Преди няколко месеца бяха приети законови промени, с които от новата учебна година детските ще се спират за една година при три дни неизвинени отсъствия за месец. Целта на тези промени отново беше предотвратяването на отпадането от училище.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0