Учениците от Смолян, София и Варна най-добри на външното оценяване в ІV клас

0

0
Учениците от областите Смолян, София-град и Варна показват най-добри резултатите на изпитите от националното външно оценяване след ІV клас. Те са се справили най-добре с препитванията по български език и литература, по математика, по човекът и обществото и по човекът и природата, съобщиха от Министерството на образованието и науката. И предишната година децата от тези области показаха най-добри резултати. На последните места по три от четирите учебни предмета се подреждат областите Шумен, Монтана и Сливен, а по български език и литература – Монтана, Силистра и Сливен. Най-ниските резултати са отчетени за въпросите със свободен отговор, които предполагат допълване и/или създаване на кратък текст. За въпросите с избираем отговор се запазва тенденцията за висока постижимост. За разлика от предходни години се отчитат по-високи резултати по критериите от диктовката. Средните резултати за страната от четирите предмета са съизмерими с тези от предишните години. „Резултатите са показателни за висока степен на постигане на държавните образователни изисквания за учебното съдържание за началния етап на основното образование“, коментира от министерството. Допълват, че средният резултат по български език и литература е 77.69%. Той се е повишил с 5% спрямо миналата година и с 6% в сравнение с 2017 г. По математика се отчита намаление на резултата с 1.69% спрямо 2018 г., но повишаване с 4.95% в сравнение с 2017 г. За 2019 г. успеваемостта на този изпит е 75.25 %. Понижението по човекът и обществото спрямо предходната година е 4.44%, а средният резултат е 77.80%. Най-високи остават постиженията на четвъртокласниците по човекът и природата – 81.28 %, което е с 1.53% повече от миналата година. В изпитите от националното външно оценяване се включиха над 60 500 ученици от 1796 училища. Резултатите се използват, за да се провери как децата са успели да усвоят уроците от началния етап на образованието.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0