Учедиха Експортен хъб България за подпомагане на предприятията да продават зад граница

0

0

Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с бизнесорганизации, учредиха Експортен хъб България.

Зад Експортния хъб България застанаха 12 организации, представители на правителствения и частния сектор, държавни институции, работодателски организации, висши учебни заведения, клъстерни, комуникационни и бизнес организации.

Инициативата ще подпомага българските предприятия да продават успешно на международните пазари, посочи изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия Бойко Таков:

„Експортен хъб България ще има две направления обучителни мероприятия. Идеята ни е от офлайн да го качим в един момент и онлайн, защото по-голяма част от дружествата и фирмите, към които ние сме насочени, са точно производителите, а те са извън София“.

Другото направление от работата на Експортния хъб е конкретно обучение на български компании, което ще започне с 15 пилотни предприятия от три сектора в четиримесечен курс, като целта е при завършването му да е намерен поне по един външен пазар за компания.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0