Управителят на „Кристо 2008”: Общината да провери законността на разрешението за минерална вода за хотел „Езерец” и цялата процедура за водопровода!

0

0

Благоевградският бизнесмен и общински съветник Христо Ковачки отвърна на удара на собственика на хотел „Езерец“ Румен Калайджиев, който поиска от общината да бъде отнето разрешителното му за водоползване на минерална вода с мотив, че многократно надвишава дебита във взетата на концесия градска баня по реципрочен начин. Той е направил същото искане до общината – да бъде извършена проверка в хотела на Калайджиев и при установяване на нарушения да му бъде отнето разрешителното за водовземане, издадено на фирма „Езерец“ ЕООД.

Писмото е внесено до кмета Румен Томов и Общинския съвет от управителя на „Кристо 2008” ЕООД Роза Цонева, на която Христо Ковачки е прехвърлил фирмата си с капитал от 6000 лв. на 17-и декември 2019 г.,пише струмабг. В него се посочва, че преди една година фирмата е сезирала общинските органи за значително намаляване на дебита на минералната вода, пълното й спиране и намаляване на температурата за периода от 20 декември 2018 г. до 31 декември 2018 г., което породило недоволството на гражданите, които не можели да ползват услугите на банята. Общината била уведомена, че в хигиенната баня е прекъснато водоснабдяването с минерална вода и на 2 януари 2019 г. Бизнесдамата Роза Цонева, която по документи вече е управител на фирмата концесионер на банята и спа хотела „Монте Кристо“, е категорична, че Румен Калайджиев отправя твърдения на база предположения, а не на действителни факти и посочва, че „Кристо 2008“ ЕООД заплаща годишна концесионна такса на общината в размер на 99 600 лв., т.е. 100 пъти по-голяма такса от хотел “Езерец”, който плаща 1000 лв. годишна концесионна такса /20 000. 00 лв. за 20 години/. „Кристо 2008“ ЕООД е инвестирала в градската “Хигиенна баня” над 3 000 000 лв. за реконструкция, ремонт и надстрояване на хигиенна баня – за нормалното й функциониране. „Кристо 2008“ ЕООД поддържа най-ниските цени за услугата ползване на хигиенна градска баня в цялата страна – 2.50 лв. за пенсионери в понеделник и 3.50 лв. за останалите граждани, като изпълнява и социална функция спрямо гражданите на община Благоевград – предоставя услуга ползване на хигиенна градска баня, близка до себестойността на услугата, т. е. без печалба за дружеството. Начинът на отчитане на водопотреблението в градската “Хигиенна баня” – къде и как да се монтира, как да се пломбира и сертифицира, как да се поддържа в изправност, как да се отчита документално, как да се ремонтира и пр. е указан в разрешителното, което фирмата спазва.

„Кристо 2008“ ЕООД ползва само гравитачно минералната вода от находище „Благоевград” и за разлика от „Езерец” ЕООД не притежава помпи, с които да изтегли водата от двата резервоара с водовместимост от 600 куб. метра на Сондаж №1 ВКП и каптирани естествени извори, при условие че към тях се вливат и 6-9 литра в секунда минерална вода. Това количество минерална вода може да изтегли само „Езерец” ЕООД , който е изградил и помпена станция с парите и на благоевградските данъкоплатци. „Езерец” ЕООД е титуляр на разрешително за №3 от 24.11.2017 г., а водопроводът за това разрешително бе изграден чрез публично-частно партньорство с община Благоевград. По този начин с над 390 000 лв. средства от благоевградските граждани бе изграден водопровод, който две години се използва само от хотел „Езерец”, без общинският басейн да е използвал и капка вода до днес. „Очевидно се касае за конфликт на интереси, като следва да се предпочете общественият интерес пред частния. В публичното пространство се прави опит да се манипулира общественото мнение, за да може хотел “Езерец” да бъде снабдяван с минерална вода за сметка на градската хигиенна баня. Възможно е да има недостиг на минерална вода въпреки публично оповестеното, че захранването с минерална вода на частен хотел няма да бъде за сметка на гражданите на Благоевград. Към настоящия момент по изградения водопровод, за който община Благоевград е заплатила по-голямата част с минерална вода, се захранва частен хотел, но не и плувният басейн.

„С оглед на осигуряването на непрекъснато водоснабдяване с минерална вода на градската “Хигиенна баня”, моля да се извърши цялостна проверка относно законността на издаденото разрешение за водовземане на минерална вода, издадено от община Благоевград в полза на “Езерец” ЕООД, както и цялостна проверка относно законността на процедурата по изграждането на водопровода, захранващ хотела с минерална вода. При условие че при проверката се установят нарушения на закона, да бъде отнето издаденото водовземане на минерална вода №3 от 24.11.2017 г., издадено от община Благоевград в полза на “Езерец” ЕООД”, настоява управителят на „Кристо 2008”.

Както „Струма” писа, за такава проверка в спа хотела на Христо Ковачки призова преди седмица Румен Калайджиев.

Трудно е да се прогнозира как ще приключи конфликтът между двамата хотелиери, сега топката е прехвърлена в полето на общината – да извърши проверки за спазване на разрешителните за водоползване в двата хотела.

0
0