Увеличават заплатите в спешна помощ с 15 млн. лева

0

0
Правителството отпусна допълнителни 15.4 млн. лв. за здравното министерство, с които да се увеличат заплатите в спешната помощ. Парите са за обещания скок на възнагражденията на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения в болниците, субсидирани от МЗ за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. „В Концепцията за развитие на системата за спешна помощ е заложена като стратегическа цел подобряване структурата на системата чрез интеграция на двете основни части на системата – извънболнична и болнична спешна медицинска помощ, което да позволи непрекъсваемост на обслужването на спешния пациент и да гарантира своевременност и качество на оказваната спешна медицинска помощ. Изграждането на интегрирания модел за развитие на спешната медицинска помощ представлява структурна промяна, която налага и промяна на разходите за персонал“, съобщиха от Министерския съвет. В последните години периодично се отпускат средства за повишение на заплатите в спешната помощ, но в структурите по места постоянно възниква напрежение относно разпределението им, като заетите се оплакват, че не са получили очакваното увеличение.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0