Тълпи от родители пред личните лекари за незаконни здравни бележки

0

0
Стотици хиляди родители и хиляди лични лекари в страната всяка година се вдигат по тревога в седмиците около началото на учебната година, за да вадят и издават безсмислени здравни бележки за учениците и децата от детската градина. Тази и следващата седмица се очаква да бъде пикът на тазгодишната истерия около документацията, включваща бележка за направените имунизации със серийния номер на ваксината, карта за здравния статус и бележка, че детето не е в контакт със заразно болен три дни преди 16 септември. В момента кабинетите на личните лекари са затрупани от изнервени хора, чакащи с часове да вадят формулярите, поради което е затруднен достъпът до лекарската помощ на реално болните. Акцията може да се окаже незаконна Изискването на част от бележките – тези за имунизациите, може да се окаже и незаконно, защото противоречи на Закона за електронното управление. Според чл. 2 административен орган не може да иска от гражданите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а е длъжен да ги събере служебно от първичния администратор на данните. В случая училищата и детските градини трябва служебно да изискат данните за ваксините от регионалните здравни инспекции (РЗИ) или здравната каса, които ги притежават, вместо РЗИ да издава заповеди до училищата да ги изискват от родителите чрез личните лекари, както се случва в момента. Държавна агенция „Електронно управление“ е органът, който по закон трябва да направи проверка в случая и ако установи нарушение, може масово да налага глоби на директори. Санкцията за длъжностните лица е от 150 до 750 лв., а за учебните заведения – от 1500 до 15 000 лв. В същото време, директорите могат да бъдат глобени и по здравното законодателство за неизпълнение на разпореждане на РЗИ, което ги поставя в абсурдна ситуация. Управленска безпомощност По принцип идеята училища, градини и ясли да бъдат информирани за здравния и имунизационния статус на децата, е законна, напълно адекватна и похвална, но реализацията ѝ е повече от кошмарна и издава управленска безпомощност и некомпетентност на здравните власти, както и липсата на адекватна комуникация с образователните институции. Въз основа на наредба на здравното министерство от 2000 г., на заповеди на регионалните здравни инспекции и на собственото си тълкуване на нормативната уредба учебните заведения из страната – училища, детски ясли и градини, са въвели свои изисквания за здравната документация, която трябва да се представи пред тях от всеки родител, за да може детето му да започне учебната година. Засегнати от проблема са родителите и настойниците на около 730 000 ученици и на около 220 000 деца в яслени групи и детски градини в цялата страна, както и около 4500 общопрактикуващи лекари, повечето от които работят с пациенти под 18 години. Хаос в правилата В момента на практика различните училища и градини искат различен вид документи, тъй като цари неяснота и объркване какво и защо трябва да се издава и представя. В резултат, много родители се редят с часове пред кабинета на личния лекар в най-добрия случай поне два пъти, за да отговорят както на изискванията на сестрите в учебните заведения, така и на възможностите на личните лекари. Отделни сестри в детски градини признават, че искат от родителите за втори или трети път информация, с която вече разполагат от предходни години, но го правят, за да не бъдат глобени от РЗИ. Според чл. 8 от Наредба 3 на Министерството на здравеопазването от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата в 7-дневен срок от началото на учебната година личният лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика. Алинея 2 уточнява, че „при първоначално приемане на дете в детско заведение, при постъпване на ученик в първи клас, в следваща по-горна степен на обучение или при преместване в друго детско заведение или училище талонът по ал.1 се представя заедно с другите задължителни документи съгласно изискванията на МОН“. На практика, кореспонденцията между личния лекар и медицинския специалист става посредством родителя или настойника. Здравното министерство и подчинените му инспекции с различни указания На база на наредбата държавният здравен инспектор д-р Ангел Кунчев твърди в интервю за Clinica.bg, че „информация за пълния имунен статус искаме само за новите деца в училище. Тези, които си имат здравни картони, за тях не е нужно“. В практиката обаче бележки се искат за всички ученици и деца. „Може би оттук дойде разминаването, че трябва на всички деца, тръгвайки на училище, да се дава пълна информация за целия имунен статус, за ваксини, които са направени от раждането до момента. Това не е така“, твърди Кунчев. Съвсем друго обаче пише в писмо на директора на Столичната регионална здравна инспекция д-р Данчо Пенчев до директорите на градините и училищата в София. Той цитира общо три наредби и обяснява, че с оглед на „изострената епидемична обстановка от морбили в София“ всички деца и ученици трябва да предоставят пълния си имунизационен статус на медицинските сестри в училищата и градините. В София учениците са около 130 000, а децата в градините – около 45 000. Според писмото на СРЗИ от 12 август бележките от личните лекари трябва да включват прием на ваксините със съответните дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксините. Впоследствие е установено, че в софтуерните програми, с които работят личните лекари, не се попълва и не може да се принтира пълната информация. Поради това на 29 август директорът на СРЗИ е разпространил ново писмо, с което дози и серийни номера на ваксините вече не се изискват. То обаче не е стигнало до всички засегнати, поради което някои специалисти все още искат данни за дози и серийни номера, а пък някои лични лекари „за всеки случай“ попълват информацията ръчно. Защо да е просто, като може да е сложно Според законодателството за имунизациите в България личните лекари са длъжни да отчитат всички направени имунизации както в РЗИ, така и в здравната каса. Противно на всякакъв здрав разум, а и на закона, вместо информацията за имунизационния статус на децата да се съобщава от здравните на образователните институции, тя е прехвърлена изцяло върху родителите и личните лекари. Вицепремиерът Томислав Дончев, докато отговаряше за електронното правителство, беше призовал гражданите да го сезират, ако от тях се изисква информация, която органите сами могат да съберат по служебен път, защото това е в нарушение на закона. По думите на д-р Ангел Кунчев проблемът ще се реши един ден, когато бъде изградена електронна система. „Ние отдавна искаме, но за съжаление все още не се е случило, да бъде изградена електронната система, за да може да се улесни отчитането. Имаме уверение на дирекциите за електронно здравеопазване в министерството, че този модул за имунизациите, който е част от цялостната електронна система, трябва да се разработи до края на следващата година. Надявам се това да стане“, казва д-р Кунчев пред Clinica.bg. Той е съгласен, че личните лекари „имат твърде много писане и то на различни места, което отнема време, а освен това не е достатъчно надеждно, защото е на хартия“. По думите му с бъдещата информационна система няма да се налага медиците да подават информация за ваксините и към здравната каса, и към РЗИ, а всичко ще става „максимално бързо и лесно“. Дори някой ден да се изгради електронна система обаче, никой не гарантира, че учебните заведения ще имат достъп до нея и обменът на информация ще става по служебен път. Няма гаранции също, че ще отпаднат и другите абсолютно формални и безсмислени в този им вид бележки за здравния статус на детето и за това дали то е било в контакт със заразно болен три дни преди да се яви на училище. Далеч по-логично би било бележки за здравния статус да се подават в образователните институции само в случаите, в които има основателни причини за това.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0