Такса за минаване през центъра и синя зона в неделя – важни за 50% от софиянци

0

0
Около 60% от софиянци смятат за важно да се въведе платено паркиране в центъра и в неделя, а близо 50 на сто определят като важно да има такса за транзитно преминаване с кола през тази част на града. В същото време около една четвърт от хората са против подобни мерки, залегнали в стратегическия документ „Визия за София“. Това показват резултатите от представително социологическо проучване за нагласите на софиянци към целите и мерките на „Визия за София“. Документът, който е със срок до 2050 г., трябва да бъде представен в понеделник, 2 септември, и се очаква да бъде приет от Столичния общински съвет до края на годината. Визията е разработена от екип начело с арх. Любо Георгиев, който обясни, че противоречивите мерки като синя зона и в неделя (в момента тя работи в събота, а зелената зона – само през седмицата), или въвеждане на такса за преминаване с кола през центъра, няма да отпаднат от стратегическия документ, само защото предизвикват и негативни мнения. Общината обаче ще трябва да направи план за действие за въвеждането им – да обясни добре как и какво иска да направи, за да не си навлича гнева на хората. Според него не трябва да се действа като с велоалеята на ул. „Г. С. Раковски“, която беше критикувана и от шофьорите, и от велосипедистите. „Тя просто се появи един ден без обяснения“, коментира Георгиев. Противоречиви мерки Идеята е таксата за преминаване през центъра да се плаща от шофьори, които ползват улиците и булевардите в тази част на града само транзитно, за да отидат от „Младост“ в „Люлин“ например, а не за такива, за които центърът е крайна точка. Таксата няма да се плаща и от хората, които живеят в централната част на града. „В момента почти половината от трафика през центъра е транзитен, а капацитетът на улиците е изчерпан“, обясни Георгиев. Сред другите противоречиви мерки във „Визия за София“ се открояват именно такива, свързани с ограничаване на трафика и намаляване на задръстванията. В това число влиза стесняването на главни булеварди, като мярка срещу транзитни трафик, както и такса задръстване. Най-голямо одобрение от хората получават предложения като обезопасяване на улиците, улесняване на пресичането на пешеходци за сметка на преминаването на колите, подобряването на пътните и тротоарни настилки. „Ще използваме данните за нагласите на хората, за да приоритизираме мерките. За непопулярните ще има нужда от убеждаване и кампания“, обясни арх. Георгиев. Консенсус около здраве, естетика и зелена икономика Освен от транспорта и мобилността, другите теми, които най-много вълнуват хората, са свързани със здравословната среда, запазването на живата среда в града, естетиката и качеството на градската среда и чистотата по отношение на въздух, води, улици и шум, информира арх. Любо Георгиев. Налице е консенсус по отношение на мерките за подобряване на здравния статус на населението с осигуряване на по-добри условия за работа на медицинските специалисти и стимули за професионалното им развитие, обновяване на сградния фонд на здравните заведения, привличане и задържане на млади специалисти в здравните заведения. Със същата висока подкрепа са и мерките за щадящо ресурсите и средата икономическо развитие. Според гражданите основни приоритети в тази област са използването на възобновяеми източници за производство на енергия (вятърна енергия, слънчева енергия, т.н.), създаване на нови горски масиви в околоградските територии, внедряване на мерки за енергийна ефективност на всички съществуващи сгради, използване на дъждовните води. Данните показват още, че хората се интересуват от възможностите за развитие на масов спорт, а не от това да се реновират съоръженията за професионален спорт. „За повечето хора са важни аматьорските спортове, а не да отидат на мач на ЦСКА“, коментира Георгиев. Жителите на столицата определят като важни и естетиката и качеството на градската среда. На първо място поставят редовната поддръжка и обогатяване на елементите на градската среда (пейки, чешми, др.), създаване на комфортна и безопасна пешеходна мрежа, озеленяване на публичните пространства, провеждане на информационни кампании за отговорностите на собствениците към външния вид и поддръжката на сградите. Посоките за развитие на града, които не са оценени като високоприоритетни, са например внедряването на доставки с дронове и създаването на правила за използването на малки летателни апарати (дронове, хувърборди и подобни). По „Визия за София“ се работи от няколко години, а решението за разработването ѝ беше гласувано от Столичния общински съвет с подкрепата на всички партии в него. Документът трябва да се използва и за създаването на нов общ устройствен план на града.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0