С 500 лв. се вдига заплатата на учители, работещи с проблемни деца

0

0
С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които се включат в Националната програма „Мотивирани учители“ и пожелаят да работят в училища в проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален статус. Учителите ще получават и допълнителни средства за наем в размер на 200 лева за срок от 12 месеца, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Предвиждат се и средства за възстановяване на транспортни разходи за пътуващите учители за същия период. Преди изменението на програмата средствата за допълнително финансово стимулиране бяха в размер на 300 лева, припомнят от МОН. Програмата разширява възможностите за включване на специалисти в едногодишните обучения за придобиване на професионалната квалификация „учител“ за всеки един от учебните предмети – математика, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Вече ще се допускат и кандидати с образователно-квалификационната степен „бакалавър“, освен специалисти със степента „магистър“. До десет дни от публикуването на изменението на програмата на официалния сайт на МОН ще се приемат документи на кандидатите за допускане до процедурата по подбор. Удължава се и срокът за кандидатстване по програмата „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация.“. Това ще става до 15 октомври 2019 г., включително, като продължителността на подадените в този срок и евентуално одобрени проекти за финансиране ще бъде до края на учебната 2019/2020 година.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0