Съд разреши неваксинирано дете да ходи на градина

0

0
Административният съд в Сливен обяви за дискриминация спирането на дете от детска градина заради това, че не е ваксинирано. Съдебното решение е по повод казус с едно от децата на отец Евгений Янакиев, който е известен с антиваксиналните си разбирания, които проповядва и заради които не за първи път влиза в спор със здравните власти. Жалбата на Янакиев, че синът му е бил дискриминиран като е спрян принудително от градина, е отхвърлена от Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Според Административния съд в Сливен обаче това решение е необосновано и постановено в несъответствие с материалния закон. Съдът е подплатил решението си с мотиви, изключително близки до опорните точки на антиваксърите, а именно, че неиуминизираните деца не поставят в риск имунизираните. Освен това съдът не прави разлика между децата, които не са ваксинирани по медицински причини и тези, чиито родители просто отказват да ги ваксинират, става ясно още от съдебното решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Здравните власти ще обжалват решението. Отецът антиваксър Отец Евгений Янакиев е баща на 9 деца. Според негови публични изяви само последните му две деца не са ваксинирани, тъй като от един момент нататък започва да смята, че ваксините са опасни и рисковете от тях надвишават ползите. Той системно проповядва антиваксиналните си възгледи и се бори за промени в законодателството, така че ваксините да станат препоръчителни, а не задължителни. По тази причина завежда дело в Комисията за защита от дискриминация заради това, че синът му е спрян от градина, а семейството лишено от помощи. Отец Янакиев смята за немотивиран и повърхностен извода на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен, че “неваксинираните деца са изложени на риск от заболяване и поставят в риск васкинираните, поради създаване на условия за понижаване на колективния имунитет“. Освен това семейството се оплаква, че детето е дискриминирано, като е подложено на изолация от връстниците си. КЗД обаче преценява, че Регионалната здравна инспекция – Сливен не е извършила нарушение на Закона за защита от дискриминация. Спорът се пренася в съда. Съдът “не намира логика“, че неимунизираните деца поставят в риск имунизираните Мотивите, с които на 29 октомври съдът отменя решението на КЗД, са издържани изцяло в стилистиката на антиваксиналното движение, чиято основна теза е: С какво нашите неваксинирани деца застрашават вашите ваксинирани? “Съдът не намира логика в изразеното от РЗИ становище, че неимунизираните деца поставят в риск имунизираните. Целта на имунопрофилактиката е именно чрез въвеждане в организма на лекарствен продукт да се създаде активен или пасивен имунитет на определена възрастова група лица. Съобразно ЗЗ, Наредба № 15/2005 г. и Имунизационния календар, наличието на поставена ваксина срещу определено заболяване (в случая посочените тези в детска възраст) предполага създаване на траен имунитет у детето, поради което и не следва да съществува риск от заразяване“, се казва в съдебното решение. Освен това съдът поставя наравно децата, които нямат поставени ваксини заради медицински противопоказания и тези, чиито родители са против ваксините въобще. “Ако се игнорира поставеното условие за наличие на противопоказания, то обстоятелството, че се допуска такава категория неимунизирани деца да посещават д. г. (бел. ред. детска градина), налага извода, че и тяхното присъствие в заведението при едно евентуално заболяване би могло да постави в риск ваксинираните деца (какъвто е изразеният в писмото на РЗИ – Сливен) основен довод. Следователно, ако съображенията на законодателя, респ. на заинтересованите в настоящото производство страни  са за спиране и предотвратяване разпространението на епидемии, то би следвало забраната за достъп до д. г. на неимунизирани деца да е еднозначна и категорична досежно всички деца без поставени задължителни ваксини. В случая обаче не е така, тъй като до посещение в д. г. такива деца се допускат, макар и при наличие на противопоказания за ваксинация“, посочва съдът. В мотивите се казва още, че с лишаването на определена категория деца, какъвто е настоящият случай от специални педагогически грижи и насоки, съобразно техните възрастови потребности и необходимите за изграждането им като личности контакти в групи с връстници, поставеното под каквато и да било форма ограничение може да се приеме като по-неблагоприятно третиране по смисъла на чл. 4 ал. 2 от Закона за защита от дискриминация. Според съда детето е дискриминирано “В процесния случай Н. Я. е бил лишен от възможност да посещава детска градина, поради личния избор на неговите родители да откажат поставяне на задължителни за възрастта. Качеството на последните, противопоказанията на съответните лекарствени продукти и изведените в жалбата данни от медицински проучвания не могат да бъдат предмет на обсъждане в настоящото съдебно производство. Съдът обаче намира, че с отказа на администрацията да допусне детето Н. Я. да посещава държавна д. г., същият е бил поставен в по-неблагоприятно положение от други деца, чийто достъп до д. г. е гарантиран, въпреки че не са имунизирани (поради наличие на медицински противопоказания)“, пише още в мотивите на съда. Според съда с даденото от РЗИ – Сливен предписание детето да бъде спряно от посещение на детска градина спрямо него е осъществена пряка дискриминация и като е приела обратното, КЗД е постановила незаконосъобразен акт. Затова съдът отменя решението на КЗД. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС. От МЗ възнамеряват да обжалват решението. Съдебното решение идва на фона на все по-крути мерки, които се взимат в световен мащаб относно задължителния характер на ваксините заради епидемиите от морбили. Съдебната практика по света също изобилства от примери, че правото на свободно упражняване на религия и други права не включват правото да поставяш обществото или детето си пред опасност от заразяване. Германия например въвежда задължителна ваксинация срещу морбили от март 2020 г., а Ню Йорк премахна религиозните изключения за ваксинация заради епидемията от морбили. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0