Старост-нерадост! Всеки трети ощетен с втората пенсия

Ако се изисква стаж за изплащането ѝ

Фондовете: Сумите ще са незначителни

Синдикатите предлагат всички да получават пожизнено парите

Една трета от хората ще бъдат ощетени, ако изплащането на втората пенсия започва едновременно с пенсията от НОИ. Това твърдят от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Поводът е предложението на КНСБ основанието за изплащане на двете пенсии да възниква едновременно, тоест при навършване на необходимата възраст и стаж. Според сегашните промени в Кодекса за социално осигуряване, приети на първо четене в парламента, втората пенсия започва да се изплаща, щом човекът навърши възрастта за пенсиониране и няма връзка със стажа.

“Пряко ще бъдат ощетени 1/3 от хората, които няма да имат необходимия за държавна пенсия стаж за пенсиониране, а само навършена възраст. Ако бъдат приети предложенията на КНСБ, те няма да получат достъп до своите спестявания, които ще бъдат единственият им доход от пенсионната система за периода до придобиване на право за получаване на пенсия от държавата”, твърдят от частните фондове.

От синдикатите предлагат още всички пенсионери, които са внасяли вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, да получават пожизнена втора пенсия. Според промените в КСО хората да могат да получават три вида пенсия – пожизнена, срочна или цялата сума на куп, в зависимост от спарите, които имат натрупани в индивидуалната им партида. Според пенсионните фондове обаче това ще доведе до изплащането на пенсии с незначителен месечен размер, което не е в интерес нито на осигуреното лице, нито на пенсионноосигурителните дружества.

От фондовете разкритикуваха и предложението на синдикатите втората пенсия да не се наследява. Предложението накърнява правата на наследниците на осигурените в универсални фондове, които няма да могат да получат спестените от техните близки пари, посочват от БАДДПО. Срокът за предложения по КСО между първо и второ четене се удължава за втори път и сега е до 5 февруари.

Източник: Труд

The post Старост-нерадост! Всеки трети ощетен с втората пенсия appeared first on Начало.

0
0