Социалното министерство: Отнемането на деца не е и няма да бъде национална политика

0

0
Отнемането на деца от техните родители никога не е било и няма да бъде цел на националните политики и законодателство, зави в своя позиция Министерството на труда и социалната политика в отговор на твърденията в социалните мрежи, че подготвените от тях поправки в Закона за закрила не детето предвиждат „неправомерно отнемане на деца“ от родителите им. Изявлението на ведомството бе предшествано от протест на майките на деца с увреждания пред Министерския съвет, който в неделя се събраха в защита на здравите деца в системата на социалното подпомагане. Майките от „Системата ни убива“, които месеци наред протестираха в палатков лагер пред парламента с искания за повече финансиране за децата с увреждания, заявиха, че този път излизат в защита на децата, настанени в институции или приемни семейства вместо при свои близки или роднини. „Държавата влага огромен финансов ресурс за институции, които имитират семейства като по този начин обрича на геноцид биологичните родители, изпаднали в затруднение поради бедност“, заяви Вера Иванова от инициативата. Според нея подкрепата от страна на държавата вместо към биологичните родители е изцяло насочена към приемните семейства. Затова трябва да се уеднакви месечната помощ за децата в приемни семейства и за отглежданите от близки или роднини, за които в момента се дават по-малко пари. В първия случай помощта е 300 лв. за дете, а във втория – 198 лв. Според социалното министерство няма злоупотреби с отнемане на деца от родителите и „настаняването на дете извън семейството може да стане само при наличие на основания, определени в Закона за закрила на детето, които не се променяни от 10 години“. Ведомството посочва още, че съгласно Конституцията на Република България отглеждането и възпитанието на децата е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. В изявлението пише още, че предприемането на такава мярка за закрила винаги подлежи на съдебен контрол. „Редът за настаняване на деца извън семейството също е описан в този закон и действа от 2006 г. Последните промени в Закона за закрила на детето не променят този ред, а само премахват възможността за настаняване в специализирани институции, тъй като до 2021 г. всички домове за деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца ще бъдат закрити“, допълва се в позицията. От социалното министерство заявяват, че извеждането на дете от биологичното семейство е крайна временна мярка за закрила, която се базира на прецизно проучване и оценка на конкретния сигнал за дете в риск и се потвърждава със съдебно решение. „Такова решение се прилага за много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия). Социалните работници и полицията извежда деца, само ако животът и здравето на детето са застрашени. Това е принципът в закона, който социалните работници са длъжни да спазват“, категорични са от ведомството. „Настаняването на дете извън семейството може да стане само при наличие на основания, определени в Закона за закрила на детето, които не се променяни от 10 години“, пише още в държавната позиция. Протестиращите майки обаче не смятат така. Евелина Казанджиева от „Системата ни убива“ каза пред БНР, че в много от случаите, когато дете е отнето неправомерно, след това съдът го връща в семейството, но то е преживяло ужаса да живее на различни места. „Взимат ги, преживяват целият ужас на паника, на неизвестност, не могат да разберат какво им се случва и след това съдът ги връща. За мен лично, недопустима грешка, когато се касае за дете“, коментира тя. Социалното министерство коментира още още, че хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете в рискова ситуация, което се нуждае от закрила, не са доносници. „От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми компетентните органи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. Това задължение съществува от 16 г. и не е въведено с последните промени в закона. Сигналите обаче не са достатъчни за прилагане на мерки за закрила, а се проверят за тяхната достоверност и основателност. Не се разглеждат анонимни сигнали, освен в случаите на насилие над дете“, заявяват още от министерството. В последните седмици то е подложено на силни критики в социалните мрежи, че предложените от него за обществено обсъждане промени в Закона за закрила на детето засягат интересите на родителите и едва ли не целят отнемане на деца.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0