Собственици на ценни сгради в София могат да поискат помощ да ги възстановят

0

0
До края на септември собственици на сгради паметници на културата в София могат да кандидатстват за помощ от общината за възстановяването им. Заявленията се подават по програмата „Културно наследство“. По нея местната власт прави за своя сметка обследване на сградите, инвестиционни проекти за укрепването или възстановяването им, както и придвижва документите за съгласуване и одобряване. Осигурява и авторски надзор при бъдещата реставрация. Собствениците пък са длъжни в срок от три години след изготвянето на проектите, да ги изпълнят със собствени средства. Право да кандидатстват за финансиране по програмата имат собственици на имоти – частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“. Всяко заявление се оценява по няколко критерия, за които се дават определен брой точки. Най-много точки ще се дават за здания, която са едновременно единични паметници на културата и в същото време са част от групови такива. По-високо се оценяват предложения, които касаят паметници от национално значение, както и такива, които са архитектурно-строителни и художествени ценности. Точките ще зависят и това каква намеса е нужна за запазването на сградата. Ако тя е застрашена от падане, бонусът е най-голям. Критериите за оценка, както и документите за кандидатстване са публикувани на сайта на направлението „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община. Общината и собствениците на одобрените за подпомагане собственици на ценни сгради ще сключват договор. В него е записано, че обследванията и инвестиционните проекти ще се изготвят от изпълнители, избрани от общината с обществени поръчки. Така собствениците няма да получават директно пари, а услуга. До три години след изготвянето на проектите ще трябва да се направи и реставрацията, консервацията или укрепването на съответния паметник на културата. Средствата за нея собствениците ще трябва да осигурят сами. Ако този срок не бъде спазен, те ще трябва да върнат парите за обследванията и проекта заедно със законната лихва върху сумата. За тази година бюджетът на програмата е 300 000 лева. Лимит за финансирането по отделните проекти няма. Според местната власт наличието на готов проект би помогнало на собствениците на ценни сгради при търсенето на финансиране за обновяването. От общината ще ги насочват и откъде биха могли да получат средства за обновяването. Заявленията за участие в програмата на общината се подават лично или чрез упълномощен представител, пощенска или куриерска услуга в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, адрес: гр. София 1000, ул. „Сердика“ № 5 до 17:30 часа на 31 октомври 2019 г.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0