След пробива в НАП забраняват на лекарите да гледат филми и слушат музика на служебните компютри

0

0
На лекарите в болниците да бъде забранено посещаване на страници, несвързани с работата им от служебните компютри, както и слушането на музика и гледането на филми и видеа и инсталирането на неодобрен от ръководството софтуер. Това са част от мерките за сигурност които Столичната регионалзна здравна инспекция е разпоредила на директорите на болници във връзка с пробивите в сигурността и изтичане иа информация от системите на НАП. С писмото директорите на болници са информирани за необходимостта от неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност. Забраната включва още иползване на собствени запаметяващи устройства и нерегламентирана промяна в конфигурациите на компютрите. На болничните директори е възложено да се провери каква организация е създадена за осигуряване на защита на информацията, какви правила са въведени и кой отговаря за спазването им. Разпоредена е и инвентаризация на всички материални активи, свързани с обработката на болничната информация. В инструкциите е записано също да се сменят всички пароли за достъп – до компютрите и програмите, а новите пароли да бьдат с минимална дължина 8 символа, големи и малки букви, цифри и символи. Особено внимание трябва да се обърне върху антивирусната защита и специално да се обучат служителите как да реагират при съобщение за вирусна атака, пише още в инструкциите на РЗИ. Специално внимание трябва да се обърне на служителите за работата с електронната поща – да не се отварят писма от непознати адресати, със съмнително и неясно съдържание и т.н. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0