Ръст на пенсиите с 6.7% догодина, без промяна за майките, безработните и болничните

0

0
Увеличение на пенсиите с 6.7% от 1 юли догодина и без промяна при обезщетенията за майчинство и безработица. Това предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2020 година. Всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., ще бъдат увеличени с 6.7% от 1 юли догодина. От същата дата минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се повишава същия процент – от 219.43 лв. на 234.13 лв, а социалната пенсия за старост се увеличава от 132.74 лв. на 141.63 лв.. Догодина разходите за пенсии ще са със 729 милиона лева повече спрямо тази година тази година и ще достигнат 12.4 млрд. лева. Таванът на пенсиите не се предвижда да расте и остава 1 200 лева. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула също се запазва на достигнатото през 2019 година ниво от 1.2 на сто, т.е. приносът на стажа в пенсионната формула остава замразен. Очаква се положителен реален ръст на пенсиите от 5.8 на сто през 2020 година при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация за 2020 година от 2.1 на сто. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2020 година се предвижда да достигне 412. 28 лева. . Въпреки започналите дискусии от страна на работодатели за промяна в режима за изплащане на болнични, в проектобюджета промяна не се предвижда. Първите три дни остават за сметка на бизнеса, НОИ ще плаща от четвъртия ден, както и в момента. Не се предвиждат промени и в обезщетенията за майчинство и безработица. Обезщетението на майките за гледане на дете през втората година остава 380 лева. Запазва се и периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни. Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се запазват, съответно – 9 лева и 74, 29 лв. Запазва се еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лева. Определя се максимален размер на гарантираните вземания – 1525 лева. Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ от 2019 година, запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените. За 2020 година не са договорени минимални осигурителни доходи. Без налагане на административното им увеличение и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 8.9 на сто, средното увеличение на минималния осигурителен доход през 2020 година ще е с около 5.4 на сто. Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 560 лв. на 610 лева, увеличава се и минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – от 400 лева на 610 лева. Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени на 3000 лева.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0