Решаване на проблема с лиценза при строителство на къща над 100 кв.м.

0

0

Още първият коментар на предишната статия беше от архитект, който обяснява, че не може сам човек да организира строителство, защото има изискване сградите над 100 кв.м да бъдат строени от строител с лиценз. Да, има такова изискване и независимо от това до колко инвеститорът ще се ангажира с управлението на проекта, следва да му се обърне сериозно внимание. Най-малкото защото смятам, че лицензите и изискванията за издаването им за сгради 5-та категория представлява свръх регулация и изискванията говорят за лобизъм. Тези изисквания са пречка пред предприемчивите и инициативните.

Конкуренцията намалява и това води неизбежно до понижаване на качеството и спира развитието. Така или иначе инвеститорът плаща на проектанти, които трябва да осъществяват и авторски надзор. Следят дали се спазват изискванията в проекта. Задължително всеки едни обект има технически ръководител, който трябва да е със строително образование и също следи, съставя и подписва протоколи. И всички са задължени да имат застраховка професионална отговорност. Предостатъчно експертен персонал за строителство на сграда до поне 1000 кв.м., а не за 100. И предостатъчно защита за потребителя.

Това обаче не значи, че инвеститорът не може сам да организира строителството.

В някои случаи е възможно вместо примерно една сграда от 270 кв.м. да се проектират три по 90 кв.м.- това е единият начин за избягване на изискването.

Друг начин да се реши този проблем е като се сключи договор със строителна фирма единствено за документалното оформяне на строителството и да няма ангажимент към изпълнението на проекта. Вероятно пак ще недоволства някой, че трябва да се плаща. Обаче както казват – къщата е ортак на кесията. Плащаш като строиш, плащаш, за да я поддържаш. За да не плащаш, трябва да си наемател, мутра или половинка на инвеститора. Да се отбележи, че не уточнявам пола и сексуалната ориентация нито на половинката, нито на инвеститора, за да не почне и спор на тема дискриминация, ценности и прочее несъществени за темата неща.

Независимо дали инвеститорът е решил да организира всичко сам или не е задължително в договора със строителя да има клаузи, за условията, при които инвеститорът работи директно с избрани от него подизпълнители. Това е един от начините инвеститорът да контролира строителя да се съобразява с пазарните цени на отделните видове работи по време на строителство, въпреки явното желание на строителната гилдия да се превръщат в монополисти на всеки обект по-голям от 100 кв.м.

––––––––

Иван Кирмин има над 25-годишен опит в сферата на строителството на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения. Управлявал е процеси във всички фази на строителните проекти – предпроектни проучвания, проектиране, финансиране, строителство, продажби.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0