Рекламираната еднократна помощ за родители в неплатен отпуск се оказа уловка

Рекламираната от държавата еднократна помощ за родители в неплатен отпуск се оказва много трудно достъпна заради купищата условия, на които трябва да отговарят получателите на помощта.

Средствата в размер на 375 лв. еднократно са предназначени за семейства с деца до 12-годишна възраст. Изисква се към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, да са изчерпали платения си отпуск и да са в неплатен отпуск от минимум 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя извършване на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска.

Има и условие за доходите. Месечният доход на член от семейството не трябва да надвишава 610 лв. Важно условие е родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи, както и през 2020 г. да не са получавали друга еднократна помощ, както и да не са включени в схемата 60/40., съобщава mediapool.

Друго изискване е двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, да са били осигурявани през последните 6 месеца.

Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата от семейството са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

На 14 април Агенцията за социално подпомагане започна да приема документи за подпомагането. Процедурата по кандидатстване е много улеснена – подава се заявление плюс два документа от работодателя – за ползвания отпуск и за доходите за предходния месец. Формулярите могат да се подадат както на място в дирекцията „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, така и електронно.

Правителството е предвидило 20 млн. лв. за помощта, което значи, че тя би трябвало да стигне за над 50 000 семейства, но не е ясно колко от тях ще могат да отговорят на всичките условия.

The post Рекламираната еднократна помощ за родители в неплатен отпуск се оказа уловка appeared first on Начало.

0
0