Пускат от днес нова серия банкноти от 10 лева

Българска народна банка (БНБ) представи четвъртата от новата серия банкноти, чрез които се въвеждат редица нови защитни елементи.

Купюрът е с номинална стойност 10 лв. и емисия 2020. Тя ще бъде пусната в обращение от 12 юни като законно платежно средство.
Дизайнът и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите от 10 лева от старите серии.

Новите защитни и графични елементи са допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от две дебели и осем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.

Поставена е и нова холограмна лента с оптични ефекти, които се редуват при промяна на ъгъла на наблюдение – изображения на земно кълбо с телескоп и планета, цветен холограмен портрет на д-р Петър Берон, стилизирано изображение на армиларна сфера, шахматни изображения на изправен коронован лъв с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на числото „10“.

В хартията на новата емисия банкноти е вградена и нова осигурителна нишка, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 10“ и с диагонален динамичен ефект, променяща цвета си от златисто към зелено. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 10“ се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина.

Нов защитен елемент е и водният знак с висока резолюция, който се наблюдава при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на д-р Петър Берон. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.
Банкнотите с номинална стойност 10 лв., емисии 1999 г. и 2008 г., ще продължат да бъдат в обращение заедно с банкнотите от новата емисия.
Източник:БНБ. Сн: архив

The post Пускат от днес нова серия банкноти от 10 лева appeared first on Начало.

0
0