Проверяват река Чепеларска след сигнал за замърсяване

0

0

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите –  Пловдив (РИОСВ) незабавно сформира екип от екоексперти, който се отзова на сигнал за замърсяване на река Чепеларска при село Бачково днес, съобщава „Марица.бг”.

В екипа бяха включени експерти от РИОСВ, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Сигналът е подаден до РИОСВ – Пловдив днес в 12:50 часа от РУ на МВР – Асеновград и в него се алармира, че водата в реката е с променен цвят.

На място екоинспекторите установяват, че реката има лек белезникав цвят. Взети са водни проби за анализ от три места: река Чепеларска преди Бачковския манастир, река Чепеларска след селото и река Юговска, която е приток на река Чепеларска.

На място са направени експресни анализи  по показателите проводимост, pH и кислород, които са в норма.

Във връзка с установяване причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен детайлен анализ по допълнителни показатели – неразтворени вещества и метали.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0