Порожанов поиска от КПКОНПИ да публикава цялата му декларация

0

0
Министърът на земеделието Румен Порожанов депозира в петък заявление до КПКОНПИ, с което моли да бъдат предприети мерки за публикуването на всички данни от хартиения носител на подадената от него декларация за имуществото и доходите му за 2017 г., в това число и данните по отношение на съпругата му. Това съобщи пресцентърът на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Антикорупционната комисия забърка абсолютна каша с декларацията на Порожанов. Това стана след като сайтът „Биволъ“ разкри, че от нея липсват сделки на съпругата му Веска Порожанова. Земеделският министър изпрати копие на хартиен носител на подадената декларация до в.“Сега“, от където е видно, че той е посочил тези обстоятелства. Тогава КПКОНПИ се оправда, че Порожанов не е искал да бъдат публикувани тези данни, защото попълнил информацията за съпругата си в полето за жена, с която е във фактическо съжителство. Сега обаче от МЗХГ твърдят, че в подадената от Порожанов имотна декларация са посочени всички обстоятелства, както по отношение на него, така и за неговата съпруга и никъде няма отметка, че живее с нея във „фактическо съжителство на съпружески начала“. „При попълването на декларацията на стр. 2 не е направена отметка за нито едно от посочените обстоятелства: 1. Наличие  на фактическа раздяла 2. Не живее заедно със съпругата си и няма общо домакинство и няма да декларира нейното имущество и доходи на основание чл.37, ал. 5 от ЗПКОНПИ 3. Фактическо съжителство на съпружески начала“.  Предвид липсата на отметка в посочените по-горе колони, механичното пренасяне на ЕГН-то на съпругата му от предходната колона, в която са посочени имената и ЕГН-то за съпругата, в колоната за случаите по чл. 37, ал. 7 от ЗПКОНПИ за „фактическо съжителство на съпружески начала“,  не отговаря на действителното положение и не следва да се счита за нежелание за публикуване на информация относно лице, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, се казва в съобщението на МЗХГ.  По отношение на единственото, установено от комисията несъответствие, за същото е получено уведомително писмо от 13 март 2019 г., в което се посочва, че не са попълнени трудовите доходи от заеманата длъжност за 2017 г. В определения от комисията 14-дневен срок е подадена коригираща декларация и е представена необходимата информация, се казва още в съобщението на МЗХГ. Към 17 часа на 11 май КПКОНПИ не беше публикувало пълната декларация на Румен Порожанов с доходите и имуществото на съпругата му, показа проверка на Mediapool. Няма яснота защо антикорупционната комисия не публикува пълната декларация на Порожанов в регистъра, който поддържа.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0