Патриотите правят обществено обсъждане на Закона за личния фалит

0

0

Утре,от 13.00 ч. в зала „Изток“ на Народното събрание ПГ „Обединени патриоти“ организира обществено обсъждане на представения на 21.05.2020 г. нов закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност, уреждащ статута на т.нар. частен фалит, съобщиха от ВМРО. На събитието са поканени представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, управителят на Българската народна банка Димитър Радев, председателите на парламентарните комисии по бюджет финанси и по социална политика Менда Стоянова и Хасан Адемов, председателят на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата Юлиан Ангелов, както и народни представители от всички парламентарно представени партии. Домакини на събитието са съпредседателят на ПГ „Обединени патриоти“ и заместник-председател на ВМРО Искрен Веселинов и заместник-председателят на Комисията по правни въпроси и секретар на ПГ „Обединени патриоти“ Християн Митев.

Представителите на медиите ще се допускат в сградата на парламента след 14.00 ч. Операторите и фоторепортерите могат да направят протоколни снимки от срещата между 14.30 и 14.50 ч. Официално изявление на участниците в обсъждането ще бъде дадено в 15.00 ч. в зала „Запад“.

На 21.05.2020 г. законопроектът беше представен от заместник-председателя на ВМРО и съпредседател на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов и от секретаря на групата Християн Митев. Още тогава те приканиха всички заинтересовани страни да се запознаят с документа, който е качен на сайта на ВМРО (http://www.vmro.bg/обединени-патриоти-изготвиха-закон-за-личния-фалит-целта-е-да-се-сложи-край-на-фигурата-доживотен-длъжник/).

Според представения законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност (за повече от три месеца) защита може да получи длъжник, който има едно или повече парични задължения с общ размер до 200 000 лв. и предостави на разположение на кредиторите си за удовлетворяване на вземанията им цялото си имущество и бъдещите доходи за пет години, с изключение на несеквестируемите вещи и доходи. За да бъде поставено физическото лице под закрила, законопроектът изисква кумулативното наличие на две предпоставки – неплатежоспособност и добросъвестност.

Лицата, поставени под защита, ще бъдат вписвани в Централен електронен регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията.

Проектът има за цел да защити правата и интересите на физическите лица, изпаднали в състоянието на неплатежоспособност, като създаде възможност за възстановяване на социалната и трудовата им активност, както и осигуряване на справедливо удовлетворяване на техните кредитори. Това ще доведе до прекратяване на съществуващото в Република България положение на „доживотна задълженост” на длъжници – физически лица, които нито могат да удовлетворят кредиторите си, нито да се освободят от съществуващата обвързаност с тях. Въведеното със законопроекта бързо и ефективно производство цели да се постигне справедливо пълно или частично удовлетворяване на кредиторите на неплатежоспособния длъжник, като се гарантират  правата на всички правни субекти, участващи в него.

С предлагания законопроект за защита при неплатежоспособност на физическите лица се цели транспонирането на Директивата ЕС 2019/1023 в българското законодателство, като следва да се отбележи, че Република България е от малкото държави в света, която няма действащ нормативен акт, уреждащ тази материя. Неговата изключителна важност и актуалност се мотивират и с непредвидимите последици, които ще настъпят след приключването на пандемията, предизвикана от коронавируса COVID-19 и въведеното с решение на Народното събрание извънредно положение в Република България.

Предвижда се законът да се прилага за физически лица, които са български граждани, както и чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България, като са изключени едноличните търговци, съдружниците и акционери в търговски дружества.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0