Откриването и контролът над диабета трябва да се подобрят

0

0
Болните от диабет в България са 442 000 души, като още около 200 000 души са болни, но не знаят. Освен това при около половината от вече диагностицираните пациенти заболяването не е добре контролирано, което ги поставя в риск от различни усложнения като сърдечно-съдови заболявания, слепота, бъбречна недостатъчност и др. В момента 60% от обществения ресурс отива именно за лечение на усложненията от диабета, които могат да бъдат значително редуцирани с възможностите на съвременното лечение, ако се подобри профилактиката. Това коментираха специалисти по време на кръгла маса в парламента “Заедно можем да победим диабета“ в навечерието на Световнияден за борба с диабета 14 ноември. Повече болни да бъдат откриване навреме или преди да се разболеят За ранното откриване на болестта и избягването на усложнения е необходимо да се инвестира повече в профилактика и скрининг така че повече пациенти да бъдат откривани преди да са развили усложнения или дори преди да са развили диабет, коментира проф. Цветалина Танкова, началник на Клиниката по диабетология в специализираната болница по ендокринология “Академик Иван Пенчев“. В световен мащаб вече се говори за пандемия от диабет заради бързо увеличаващия се брой болни. Близо 463 млн. са хората с това заболяване в момента или 9.3% от населението. В България 442 хил. души или 8.3% от населението на възраст между 20-79 години е с диабет, а болните деца са 1768. Всеки втори човек с диабет по света е недиагностициран, а един от всеки 13 души има предиабет (периодът предшестваш появата на заболяването). Това налага подобряване на скрининга за диабет и предиабет и програми за превенция на болестта, защото половината от случаите на захарен диабет тип 2 могат да бъдат предотвратени, ако бъдат взети мерки във фазата на предиабет, обясни Танкова. “Изключително сериозен проблем е гестационният захарен диабет. Една от шест бременности е засегната от гестационен диабет, а това носи последици за майката и плода. Всяка четвърта жена, в чието семейство има диабет, е в риск да отключи гестационен диабет по време на бременността“, посочи проф. Танкова. Обучение на пациентите За по-добрият контрол над болестта е нужно да се инвестира в обучението на пациентите. Основната причина сега те да не поддържат добър контрол над заболяването е, че нямат достатъчно знания и мотивация как да управляват заболяването си и как да водят здравословен начин на живот. За 4 години са спестени 20 млн. лева от лечение на усложнения Доц. Зорница Миткова от Катедрата по организация и икономика на фармацията във Фармацевтичния факултет на МУ-София обясни, че годишно обществените средства за лечение на диабет са около 550 млн. лв., като близо 20% са за извънболнично проследяване (визити при ОПЛ и други специалисти, изследвания, тест-ленти и др.), 20% са и разходите за медикаменти, като се реимбурсират всички съвременни терапии. Новите терапии, до които пациентите имат неограничен достъп, значително намаляват сърдечно-съдовите и бъбречни усложнения при диабетиците. Въпреки това основната част от средствата за лечение на диабет – око 60% отиват за хоспитализации и лечение именно на усложненията – сърдечно-съдови, неврологични, бъбречни, хирургични и др. Все пак, според анализите в България делът на пациентите с добър контрол на болестта нараства и достига 40% от засегнатото население. Това води до намаляване на риска и броя на усложненията, което спестява разходи за тяхното лечение в размер на 20 млн. лв. за периода 2012-2016 г.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0