Омбудсмана доц. д-р Диана Ковачева отговори загрижено на учениците за НВО

3

0

Организаторите на петицията за отмяна на НВО след 10-ти клас получиха официален отговор от омбудсмана на България доц. д-р Диана Ковачева. Тя безприкословно подкрепя учениците и техните родители , които отправиха  искане тези изпити да не се провеждат през тази учебна година.

Доц. Ковачева  отбелязва, че от месеци с тревога следи развитието на проблема с разпространението на  COVID-19, както и отражението му в различните сфери на живота. Тя смята, че 2020 година изправи институциите и всички нас като граждани пред големи изпитания, сред които е и достъпът до образование. Наложилото се преминаване на образователната ни система към обучение в електронна среда от разстояние очерта проблеми, които и властите, и работещите в системата на образованието, и учениците, както и техните семейства, трябваше да решават в движение. Много са предизвикателствата, пред които са изправени родителите и децата в онлайн средата и затова темата дълбоко вълнува всички.

В писмото се казва още, че към момента „няма обоснован отговор защо тези изпити са задължителни за учениците, които искат да продължат образованието си в XI и XII клас, нито е утвърден материалът, който ще бъде включен на въпросните матури. Подкрепя мнението, че децата се нуждаят от възможност да покажат знанията си в нормални учебни условия, а не в настоящата ситуация.

Във връзка с жалби по същия проблем и на основание Закона за омбудсмана доц. Ковачева се е обърнала към министъра на образованието и науката  с препоръка за отмяна на изпитите за НВО след завършване на IV и на X клас през тази учебна година и  очаква да бъде информирана официално за неговото становище  и предприетите действия.

Тя уверява, че като омбудсман е загрижена за правата на децата и тяхното здраве, като проблемите, които срещат гражданите в условия на пандемия и предприетите в тази връзка противоепидемични мерки остават на вниманието й. Чрез предоставените й от закона средства тя ще настоява за тяхното решаване, както и гарантирането на техните граждански права и свободи регламентирани в Конституцията на Република България, законодателството на страната и международните договори.

0
0