Окончателно: Глоба и отнети заплати от бившия шеф на БЕХ Петьо Иванов заради конфликт на интереси

0

0
Бившият шеф на „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) Петьо Иванов е загубил окончателно обжалването на решението на антикорупционната комисия от октомври 2019 г. , с което му бяха отнети възнаграждения за над 35 хил. лв. и му бяха наложени три глоби от по 5 хил. лв. заради конфликт на интереси. Върховният административен съд в четвъртък се е произнесъл, че първоинстанционният Административен съд в Хасково правилно е отхвърлил като неоснователна жалбата на Иванов срещу решението на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Решението на съда излиза само ден преди изтичането на крайния срок за подаване на документи за участие в конкурсите за избор на ръководства на дъщерните дружества на БЕХ. Очакванията са Иванов, който все още е в борда на „Булгаргаз“, което и му доведе главоболията с КПКОНПИ, да участва в надпреварата. Проблемите за Петьо Иванов с антикорупционната комисия дойдоха само месеци след като не бе подновен мандатът му начело на БЕХ и мястото му бе заето от считания за близък до ДПС Жаклен Коен. КПКОПНИ тогава обяви, че Иванов е бил в конфликт на интереси, тъй като сам си е одобрил възнаграждението в „Булгаргаз“. Става въпрос за гласуване от съвета на директорите на БЕХ, в който той е бил, на заплатата му като член на борда на „Булгаргаз“. Подобно решение КПКОПНИ взе и за отстранения шеф на НЕК Петър Илиев, който също бе член на БЕХ и като такъв е гласувал за заплатата си като шеф на „Националната електрическа компания“. Никакви действия обаче не бяха предприети срещу третия член на борда на БЕХ – Живко Динчев, който и до днес съвместява тази длъжност и членството си в управата на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Жаклен Коен пък продължи и след назначението си да е в съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“, която е собственост на БЕХ. Дошлият на мястото на Петър Илиев Андон Андонов пък и до днес е в ръководството на дъщерните Мини „Марица Изток“. Реално, по критериите на КПКОНПИ, и тримата настоящи членове на борда на БЕХ би трябвало да са в конфликт на интереси. Решението на ВАС обаче потвърждава трите глоби от по 5 хил. лв. за Петьо Иванов и отнети в полза на държавата суми от 1102.33 лева, представляваща нетното дневно възнаграждение за участията му в четири заседания а БЕХ, на които съветът е определил заплатата му като член на „Булгаргаз“ и 34 286.40 лв. възнаграждения като част от ръководството на газовото дружество. Според антикорупционната комисия, хасковския административен съд и ВАС Иванов е нарушил разпоредбата на чл. 56 от ЗПКОНПИ, съгласно която лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес. Аргументът на Иванов, че и без неговия глас е щял да получи възнаграждението в „Булгаргаз“, заради одобрението от другите двама членове на борда на БЕХ, не се приема от двете инстанции на съда.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0