Около 120 000 души с увреждания могат да работят с подходящи мерки на пазара на труда

0

0
Хората с увреждания са неизползван резерв на пазара на труда и според експертни оценки с подходящи мерки на пазара на труда поне 120 хиляди от тях могат да работят. Това каза Йордан Димитров от Националната федерация на работодателите на инвалиди в понеделник на събитие по повод Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. В по-голямата част от развитите европейски страни заетостта сред хората с намалена работоспособност е около 60%, а в България е едва 31%. Експерти смятат, че реално е дори наполовина – около 15%. Според Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика ако по-рано темата на пазара на труда е била липсата на квалифицирани работници, днес проблемът е, че вече няма никакви работници. Той определи случващото се с израза „вода газим, жадни ходим“, тъй като не ползваме резервите, сред които са хората с увреждания. По думите му всички анализи показват, че хората с увреждания са добри работници, при тях е много по-малко текучеството, по-привързани са към предприятието, положило усилие да адаптира работните им места. Те са лоялни и квалифицирани работници. Нейков коментира, че докато работодателите твърдят, че е скъпо да адаптират работни места за хора с увреждания, едва 500 000 лева от отпуснатите над 4 млн. лева за целта тази година са използвани. Според него това се дължи на липсата на информация за възможностите за адаптиране на работните места, както и информация как новите технологии дават възможности да се ползва дистанционната работа. Все повече потребители, особено от групата на младите, са склонни да закупуват стоки, произведени от хора с увреждания, стоки с кауза, посочи Нейков. В момента в специализираните предприятия на и за хора с увреждания в страната работят около 2000 души, преди 1989 година техният брой е надхвърлял 55 000 души. Почти половин година след въвеждането на новия квотен принцип за назначаване на хора с трайни увреждания в предприятията се забелязва увеличение на наетите от тази група безработни – по информация на социалното министерство през първите 9 месеца на тази година са намерили работа над 12 000 хора с увреждания, регистрирани в бюрата по труда. За същия период на 2018 година те са били само 6 831. Двойно повече са през тази година и предложените работни места – 2 446 до края на септември тази година, срещу 1 258 за цялата минала година. Според експертите допълнителната заетост за хора с трайно намалена работоспособност засяга основно регистрираните безработни, а все още не се работи за привличане на неактивните хора с увреждания – група с огромен потенциал за пазара на труда в България. Инспекцията по труда проверява повече от 880 предприятия за спазване на квотите за наемане на работници и служители с увреждания. За първите три месеца, през които реално се прилагат квотите, 110 фирми са отказали да изпълнят задължението си по Закона за хората с увреждания и са платили компенсационни такси за 549 незаети работни места. От глоби в бюджета са постъпили 92 244 лева. Според експертите на Националната федерация на работодателите на инвалиди, сдружение „Хоризонти“ и Балканският институт по труда и социалната политика специализираните предприятия са едно от решенията на проблема с високата безработица сред хората с увреждания. Не по-малко перспективни са и Центровете за защитена заетост, регламентирани в Закона за хората с увреждания. Във всеки от бъдещите центрове ще работят минимум 15 човека с поне два вида трайни увреждания, всяко от които води до не по-малко от 50 на сто намалена работоспособност. Центровете ще осигуряват не само заетост, но и минимален пакет от персонални подкрепящи услуги за хора с множествени увреждания. Сред тях са трудово наставничество, психологическа подкрепа, рехабилитация, медицинско наблюдение. За първи път тази година в Агенцията за хората с увреждания са предвидени 600 хиляди лева за два пилотни центъра за защитена заетост, допуснат за финансиране е и един проект за 263 хиляди лева. Създаденият с тези пари център ще е под формата на опитна градина за трудова рехабилитация и интеграция в Божурище. По проект „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“ по ОПРЧР специализираните предприятия през последните години са въвели нови услуги и производства, различни от традиционни дейности като шивашката. Той посочи необходимостта от така наречените „подкрепящи услуги“: „При специализираните предприятия изискването е част от персонала да бъде специално от хора с увреждания, а спецификата при центровете за защитена заетост е към заетостта на хората с увреждания да се добавят едни съпътстващи, подкрепящи услуги. Именно тези подкрепящи услуги са липсващият елемент, който пречи на работодателите да предоставят по-голяма част от своите работни места за лица с увреждания, например въвеждането на специализирани оценки за работоспособност на хората с увреждания към конкретните работни места“.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0