Около 10% от пловдивските деца до 3 години нямат личен лекар

0

0
Въпреки безплатния достъп до личен лекар, около 10% от пловдивските деца в най-уязвимата възраст от 0 до 3 г. не са обхванати от общопрактикуващи лекари и педиатри. Това възпрепятства адекватното проследяване на ранното детско развитие, както и прилагането на ранна детска интервенция още при първите симптоми на забавено развитие или дефицити при детето. Това показват резултатите от изследването “Поглед към невидимите деца на Пловдив“, проведено съвместно от фондация “За нашите деца“ и Института за изследване на населението и човека към БАН. Изследването показва, че поради липса на квалифициран персонал като педагози, логопеди, терапевти и психолози, децата с увреждания и трудности в развитието остават извън образователната система. В изследваните ясли, се наблюдава почти пълна липса на деца с увреждания и проблеми с развитието. Изпълнителният директор на фондация “За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова посочи, че периодът от 0 до 3 години е от изключителна важност за развитието на детето и прилагането на ранна детска интервенция от квалифицирани специалисти именно по време на него, е от изключително значение. Освен да очертае проблемните области в услугите за децата с трудности в развитието, направеното изследвание отправя и препоръки за подобряване на политиките и практиките по отношение на ранната детска интервенция, както и за разширяване на мрежата от социални и интегрирани услуги в подкрепа децата с увреждания и трудности в развитието, на възраст 0-3 години и по – конкретно специализираните услуги за ранна детска интервенция и терапевтичните услуги. На информационната среща присъстваха представители на местни организации, предоставящи социални услуги, представители на държавните структури, здравни и образователни специалисти. Веселина Ботева, директор “Социална Политика“ към община Пловдив изказа своята благодарност към фондация “За Нашите Деца“ за изработеното изследване и подчерта ключовата му роля за разработването бъдещите политики и стратегии за социалните услуги към община Пловдив. В рамките на информационната среща Мариана Костадинова, мениджър “Социална работа“ от Центъра за обществена подкрепа “За деца и родители“ в Пловдив представи трите нови интегрирани услуги за деца в риск, които фондацията открива на територията на осем пловдивски общини, включително и в областния център. Инфорамационния форум завърши с дискусия на тема изграждането на общ механизъм, който да насърчи всички професионалисти и доставчици на социални услуги да работят в партнъорство. Участниците във форума коментираха и нуждата от изработване и внедряване на единна политика за ранно детско развитие в община Пловдив.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0