Образователното министерство прави конкурс за иновативни учители

0

0
Конкурс за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организира Министерството на образованието и науката. Целта е да се сформира Национален клуб на иноваторите, който ще провежда „майсторски класове“ и предава опита си на други педагози, обявиха от образователното министерство. В конкурса могат да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите. Отличените иновации ще бъдат публикувани в „Годишник на иноваторите в образованието“, за да могат да ги прилагат и други учители. Наградите от конкурса ще бъдат връчени в началото на 2020 година на Втория национален форум за иновации в българското образование. От две години образователното министерство финансира иновативни практики в училищата, които получават и названието „иновативни училища“. В момента в списъка с такива училища са включени близо 400 образователни институции. През последната година най-много проектни предложения  са свързани с използване на нови методи на преподаване – 39%. Други 29 % са за промяна на организацията на обучението. Проекти за нови модели на управлението, обучението и образователната среда са защитили 21%, а 11% – за промяна на учебното съдържание, учебни планове и учебни програми. Беше създадена и Национална програма „Иновации в действие“, по която са утвърдени 525 училища. Те ще си сътрудничат за обмен на иновационни практики помежду си за изграждане на цялостна мрежа на иновациите.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0