Няма да повярвате в кои български градове заплатите са най-високи

Най-високи заплати взимат в общините Челопеч и Козлодуй. В община Челопеч средната заплата за 2019 г. е 2431 лв. на месец, а Козлодуй е на второ място с  2133 лв. Това показват разпространени днес данни на Института за пазарна икономика (ИПИ) за средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната – това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор.

На трето място по възнаграждения е община Раднево с 1826 лв., а четвъртата позиция е за Пирдоп с 1785 лв. Столична община е на 5-та позиция (1753 лв.), а топ 9 в страната се допълва от Гълъбово (1732 лв.), Девня (1614 лв.), Елин Пелин (1469 лв.) и Панагюрище (1431 лв.).

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор.

Прави впечатление и силното представяне на индустриалните общини в периферията на най-големите икономически центрове. В топ 20 по заплати в страната влизат 1) общините Елин Пелин, Божурище, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София; 2) общините Девня, Суворово и Белослав в непосредствена близост до Варна и 3) община Марица до Пловдив. Успешният модел на трите водещи центъра в страната – София, Пловдив и Варна, стъпва на развитие на услугите в рамките на града – водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата добавена стойност и носи добри заплати.

Положителните процеси преди пандемията водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2016-2019 г. Средната заплата на наетите лица в над половината от общините в страната бележи ръст между 30% и 40% за три години. Начело отново са малки общини, като в топ 3 влиза община Крумовград, където средната заплата нараства с 58% за периода 2016-2019 г. Това е провокирано от инвестициите в добивната индустрия и ефекта при доставчиците и свързаните дейности, и по-конкретно в сферата на строителството. Големите общини – София, Пловдив и Варна, също постигат добър ръст – в рамките на 30-35%, принос за което има и ръстът на наетите и заплатите в дигиталната сфера.

The post Няма да повярвате в кои български градове заплатите са най-високи appeared first on Начало.

0
0