Нова заповед: Пазаруваме на 2 метра разстояние от продавача

Минимум 2 метра трябва да е дистанцията между продавачите и купувачите на пазарите. Самите продавачи трябва да са с маски и ръкавици и да дезинфекцират периодично щандовете и кантарите, с които продават продукцията си. Това са част от мерките, предвидени в Заповед за работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи, издадена от здравния министър Кирил Ананиев.

В нея се нарежда на общините да създадат такава организация, че да има достатъчно площ на пазарите както за хората, така и за стоките. За целта площта им трябва да бъде разширена. Освен това, трябва да бъдат поставени табели за спазване на мерките в условията на извънредно положение.

На пазарите трябва да има и поставени заграждания, за да не се струпват хора, а движението трябва да е еднопосочно.

Допълнително общините трябва да осигурят персонал, който да контролира достъпа на клиентите и да ги упътва.

Министър Ананиев разпорежда да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи, а на производителите да продават продукцията си на пазара.

Осигурява се достъп на фермерите до местата, където отглеждат животните си.

„При налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция”, се казва още в заповедта на министър Ананиев.

 

 

 

 

The post Нова заповед: Пазаруваме на 2 метра разстояние от продавача appeared first on Начало.

0
0