НЗОК ще финансира кислородолечението в домашни условия

0

0
НЗОК ще плаща разходите за кислородотерапия след 1 декември 2019 година, като е в ход процес на изготвяне на медицински критерии и алгоритъм за проследяване на пациенти при провеждане на кислородотерапия. Това обяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на петъчния парламентарен контрол. В момента по неофициални данни близо 9000 души се нуждаят от домашна кислородотерапия, от които половината са с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Пациенти и лекари отдавна настояват кислородолечението в домашни условия да се поема от НЗОК. Апаратите за кислород са непосилен разход за много от пациентите. Един качествен кислороден концентратор струва около 2000 лева, а по ниският клас са около 1200 лева. След проведено договаряне с производители и дистрибутори, кислородните концентратори са включени в списъка с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ. В ход е изготвянето на критерии кои пациенти да получат кислородотерапия, финансирана от НЗОК. МЗ е възложило на Експертен съвет по пневмология и фтизиатрия за изготвянето на прогнозен брой пациенти за тригодишен период (2020 год. – 2022 год.), подходящи за кислородотерапия. От приемането на становище по поставените въпроси зависи стартирането на заплащането на „Meдицински изделия за кислородотерапия“ от 01.12.2019 г, каза министърът. В предстоящите преговори по НРД за 2020-2022 г. също ще се търсят възможности за финансиране на това направление.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0