НЗОК получи рекордните 216 млн. лева отстъпки за лекарства за 2019 г.

0

0
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е получила рекордните 216 млн. лева под формата на отстъпки от фармацевтичните компании за миналата година, става ясно от стенограмата от последното заседание на Надзорния съвет на фонда. Предварителните очаквания бяха да получи 206 млн. лева, при това към края на септември имаше изоставане в събираемостта и бяха събрани едва 40% от очакваното. По закон фармацевтичните компании са задължени да договарят с НЗОК отстъпки и да ѝ връщат суми според ръста на разходите за лекарства. Договарянето на отстъпките е задължително, за да може съответните продукти да бъдат плащани от НЗОК. През 2018 и 2017 г. фармаиндустрията върна в НЗОК отстъпки на стойност 160 млн. лв. и 170 млн. лв, което представляваше около 15% от общия бюджет за лекарства. От миналата година обаче започна да действа нов механизъм за гарантиране на предвидимост и устойчивост, според който целият преразход над заложения бюджет за лекарства, се покрива от индустрията. Целта е фирмите, чиито продукти формират най-голям преразход в бюджета, да връщат най-големи суми. Именно благодарение на него НЗОК успя да си докара по-големи отстъпки в размер на близо 20% от бюджета й за лекарства, който през миналата година беше 1.1 млрд. лева и да не формира преразход по това перо. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0