НЗОК наследи от детския фонд оспорван метод на лечение

0

0
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) трябва да преразгледа откази на закрития Фонд за лечение на деца да финансира терапиите на деца в Клиниката по имунология и клетъчна биология в Мюнхен “Д-р Клер“. Причината е, че отказите на детския фонд да финансира лечението по метода на д-р Клер са били отменени окончателно от съда и сега НЗОК трябва да разгледа и да се произнесе наново по подадените заявления за финансиране на лечението в чужбина. Става въпрос за деца с автоимунното заболяване увеит с ювенилен ревматологичен артрит, а делата за лечението се точат от години, като в медицинските среди няма единодушно мнение относно лечението в клиниката в Мюнхен. Деца с това заболяване се лекуват в Германия по линия на Фонда за лечение на деца до 2014 година, но след това той спира да плаща тази терапия. Причината – експертен съвет от български лекари прави преглед на този вид лечение и преценява, че то е експериментално и не следва повече да се финансира, след което Общественият съвет постановява откази. Започват съдебни дела от страна на родителите на потърпевшите деца, тъй като лечението в клиниката на д-р Клер е дало резултати при децата им, които не са се повлияли добре от прилаганото тук биологично лечение. Сега НЗОК трябва да се произнесе отново по тези казус, като от институцията съобщиха в петък, че са изискали информация от 28 международни точки за контакт от страните членки на Европейския съюз прилага ли се и признат ли е в медицинската практика методът “Автоложна индивидуализирана имунотерапия с ендогенни цитокини“ при лечение на автоимунно заболяване увеит с ювенилен ревматологичен артрит и заплаща ли се от здравноосигурителните фондове на съответната държава, както и в кои лечебни заведения, които получават заплащане от здравноосигурителен фонд, се извършва лечение по горепосочения метод. До настоящия момент в НЗОК не е получен отговор от нито една държава членка на Европейския съюз. С подобни мотиви беше взето и решението на Фонда за лечение на деца да не плаща за този вид лечение – че общественият здравен фонд на Германия не го заплаща и че методът не е утвърден в международната практика, макар че се практикува от дълги години. В едно от съдебните решения от тази година обаче се посочва, че при решението си Фондът за лечение на деца не е спазил задължението си да изясни всички факти и обстоятелства от значение за случая, пренебрегнал е медицински становища по за изпращане в чужбина и в крайна сметка не е ясно дали лечението на детето може да бъде осъществено своевременно и ефективно в страната, тъй като според становището на един от външните специалисти биологичното лечение в България овладява ставно-възпалителния процес и е само симптоматично, но не води до излекуване на пациента, каквото е лечението в Мюнхен. От НЗОК казаха, че за да може институцията бързо да вземе решение по заявленията за лечение по метода на д-р Клер, следва заявителите да представят актуална медицинска документация: протокол от лекарско – консултативна комисия, издаден от лечебно заведение, провеждащо лечението или наблюдението на пациента, или лечебни заведения с най-високо ниво на компетентност, както и официален документ (оферта) от лечебното заведение в чужбина за конкретното и предлагано лечение, която да съдържа информация за: – периода на предстоящото лечение; – цената, която следва да бъде заплатена и отделните й компоненти; -начина на заплащане; -очакваните резултати; – лице от лечебното заведение и друга информация за контакт; -съгласие на лечебното заведение за сътрудничество с НЗОК във връзка с предстоящите медицински процедури по отношение на конкретния пациент. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0