Не се осъзнава важното място на ВЕЦ-овете в енергийната система на България (СНИМКИ)

България не оценява важното значение на водноелектрическите централи (ВЕЦ), независимо че водната енергия е на първо място в сектор „възобновяеми източници“ и се очаква в близките 10 години нейното значение да нараства все повече в световен мащаб. Днес на планетата 70% от възобновяемата и 16% от общата електроенергия се произвеждат от хидроенергиен. У нас тези проценти са съответно 55% и 60%.

Проблемът е, че в България не се строят нови ВЕЦ-ове, а се залага на реновирането на вече съществуващите такива. Част от недоизградените ВЕЦ-ове все още не са пуснати в действие, тъй като чакат разрешително да въвеждане в експлоатация. Броят им не е голям, но инвестициите са значителни, отбелязват от сектора.

Другият голям проблем е, че новите инвестиции в хидроенергийния сектор са де факто в „ступор“. „В момента не се издават нови разрешителни за водоползване и не се откриват строителни процедури за изграждане на нови водноелектрически централи. Това се дължи на факта, че не се осъзнава в пълна степен мястото на водноелектрическите централи в енергийната система на страната и това, че те подпомагат и новите технологии“, каза Данаил Каменов, съпредседател на Асоциация „Хидроенергия“, по време на Ден на отворените врати за журналисти и студенти от Техническия университет в София посетиха ВЕЦ „Клисура“ и ВЕЦ „Бързия“

Голям проблем пред сектора е законов, а именно големи рестрикции по отношение на водовземането на защитени територии. „В България почти всяка планина е защитена територия“, уточнява Каменов.

Всички тези препъни камъни са причина секторът да се насочва към реновирането на вече съществуващи ВЕЦ-ове, отколкото към изграждането на нови. Сред 100% обновените централи са „Клисура“ „Бързия“ и „Петрохан“. Те вече са с повишена мощност и ефективност, след като шестте агрегата са подменени в периода 2014-2017 гг. Така общата инсталирана мощност на трите ВЕЦ-а е 18 мегавата.

ВЕЦ „Клисура“ вече е с напълно нови турбини, а генераторите са основно ремонтирани, като е запазен само корпусът на старите. Системите за хидравлично управление и смазване са изцяло подменени с нови, които са съвременни от нов тип, използващи по-малко енергия. Те са по-екологични и са по-лесни за обслужване, като това води до по-малко предпоставки за аварии.

ВЕЦ „Бързия“ е със сменено оборудване. Произвежда около 19-20 млн. киловатчаса, като инсталираната мощност е 6,4 мегавата. „Разликата между ВЕЦ „Бързия“ и ВЕЦ „Клисура“ в т.нар. напор – т.е. от каква височина идва водата“, казва ръководителят на отдел „Производство, експлоатация и поддръжка на ВЕЦ“ в „Енерго-Про България“ Стилиян Тарлев. Разликата между двете централи като денивелация е 130 метра. Във ВЕЦ „Бързия“ налягането е 36 бара, докато във ВЕЦ „Клисура“ – 13 бара. ВЕЦ „Бързия“ работи с малък дебит вода, но с високо налягане, докато ВЕЦ „Клисура“ е с голям дебит, но с малко налягане.

Специалистите подчертават, че ВЕЦ-овете използват само кинетичната енергия на водата. Де факто централите не използват воден ресурс, а след преработване на съответните количества, то се връща в руслото на реката. По този начин ВЕЦ-овете няма как да окажат неблагоприятно въздействие върху водоснабдяването.

В случая водосборът за трите въпросни ВЕЦ-а идва от южния склон на Стара планина. Общо трите електроцентрали работят 8400 часа на година, като произвеждат 60 млн. киловатчаса електроенергия.

Друго много важно предимство на ВЕЦ-овете е, че от всички традиционни източници на енергия, те започват да освобождават такава най-бързо. „Буквално от 2 до 5 минути отнема, за да се стартира ВЕЦ като „Клисура“ и да започне да се освобождава енергия“, уточнява Тарлев.

Що се отнася до цената на произвежданата енергия, то тя отдавна не е 50-100 лв./мВтч. „През тази година тя се приближава до действителната борсова цена на електроенергията в България – 200-250 лв./мВтч“, казва изпълнителният директор на „Енерго-Про България“ Радослав Славов. Хидроенергетиците уточняват, че предимството на водната енергия е не цената, а нулевият въглероден отпечатък на процеса по нейното производство.

Студентите от Техническия университет и УАСГ в София успяха да видят в детайли ВЕЦ-овете „Клисура“ и „Бързия“, а специалисти им обясниха в детайли процеса на работа и реалното производство на енергия.

Източник: fakti.bg

The post Не се осъзнава важното място на ВЕЦ-овете в енергийната система на България (СНИМКИ) appeared first on Начало.

0
0