Не пандемията, а изборите плашат

0

0

Бизнесът, който развиват австрийски компании в България почти не е пострадал в следствие на пандемията от коронавируса. Въпреки това едва 25% от компаниите ще реализират плановете си за инвестиции през текущата година, отчитат от Австрийско търговско представителство у нас.

Политическият фактор и по-конкретно предстоящите избори повече влияят на инвестиционния климат, отколкото пандемията. „Политическите избори влияят върху бизнеса. Всички пари, които влизат чрез фондове за магистрали, стигат до хиляди предприемачи, които използват доходите си за инвестиции“, казва Климентин Чернев, съуправител на Alukönigstahl.

От друга страна, никой не знае пандемията колко време ще играе ролята на ръчната спирачка на икономиката. „У нас в момента изглежда всичко добре. Преди 2 месеца имахме по негативни очаквания за 2021 г. Интересното е, че влезнахме в 2021 г. с летящ старт. Интензивно офериране. Януари премина изключително успешно. В момента дори сме объркани, но в посока позитивизъм. Ако продължим да се развива със същия темп като 2020 г. ще имаме още една положителна година. Вярно че сме позиционирани в премиум сегмента, но сме популярни и в сегмента на средно бюджетното жилищно строителство“, допълва Чернев.

Друга австрийска фирма оперираща от години на българския пазар също е преминала сравнително безболезнено през кризата причинена от пандемията. „Имаше известен смут в началните месеци, но той не беше само за нас и за България, а за целия свят. През лятото нещата се стабилизираха и завършихме годината с малък спад спрямо оборотите. Трябваше да преструктурираме някои планове за инвестиции, но не ни се наложи да съкращаваме хора и да намаляваме заплати. През 2020 г. минахме с минимални поражения и доста по-подготвени за бъдещи подобни катаклизми .Видяхме че коронавируса е опасен, но не е нещо което трябва да замрази цялата икономика и да ни държи в клетка от страх. Строителният бизнес като цяло се оказа сравнително устойчив от подобен вид кризи свързани с пандемия“, коментира Атанас Буглов, управител на Wienerberger.

Ситуацията и през 2021 г. няма да е толкова лоша, прогнозират от компанията. „Разбира се, ако политическата обстановка и страната като цяло бъде стабилна след изборите. Смятам, че строителният бизнес и всички свързани с него няма да бъдем сериозно повлияни през 2021 г. и след това във времето“, прогнозира Бургов.

Той посочи, че държавата трябва да работи по посока улесняване концесионната процедура. „Ние сме от компаниите, които искаме освен ясна макроикономическа политика и по-бързи процедури, защото бизнесът ни е свързан с добивни дейности, като глина, с издаване на концесии и разрешителни. И когато една концесия отнеме 4-5 години (от етапа на проучване до стартиране на разработката) трябва да се реагира далеч по-бързо. Очакваме да има чисто практически промени в законодателството“, допълни той.

Качеството на образование е друга основна тема, която продължава да вълнува представителите на австрийския бизнес у нас. Програмата за дуално обучение на Австрийското търговско представителство, към която се присъединиха и германски компании, продължават да отчитат позитивни признаци на развитие.

Не само че продължава участието им и обучават ученици от професионални гимназии, но и разширяват своите партньорства в различни професии и градове. Освен условията, които са заложени в законодателството и които са определени от министерство на образованието, всички фирми в проекта полагат много повече грижи за учениците, които обучават. Учим ги на благотворителност, а не само на професионални умения. Развиваме различни техни качества“, каза София Дамянова, която от 2015 г. отговаря за дуалното обучение в България по австрийския проект. В момента се работи и по проект, чрез който дуалното обучение да бъде надградено и в университетите. Вече има приета наредба, която да прокара идеята за дуално обучение във ВУЗ-овете.

Въпреки, че австрийският бизнес в България почти не пострада от пандемията, чуждестранните предприемачи не са оптимисти за развитието на икономиката у нас. Според 45% от анкетираните 94 компании, икономическият климат в България през идните 12 месеца ще се влошава. За 2020 г. този процент е бил 63%. Едва 16% от компаниите са оптимисти и очакват подобрение на бизнес климата. За сравнение, за миналата година този процент е бил 11%.

Оборотът на компаниите ще се подобри през текущата година. За 2021 г. ръст очакват 33% от анкетираните. 47% не очакват промяна, а за 20% оборотът ще намалее.

Какво ще се случи с броя служители? Тук обучението играе ключова роля за задържането им. През изминалите 12 месеца, повечето от които бяха в период на пандемия, 69% от компаниите са запазили персонала си. Едва 19% са извършили съкращения, а 12% дори са назначили нови служители. През текущата година 19% планират да разширят екипите си, а 9% да съкратят част от персонала. 72% не предвиждат промяна в броя служители, които работят за тях в България.

Изборите у нас са сред основните причини компаниите да не планират промяна в инвестиционната си политика през текущата година. 26% ще ги намалят, а останалите 25% – планират да ги разширят.

Трите основни проблема за австрийските компании у нас са квалификацията на кадри (65%), инфраструктурата (42%) и покупателната сила (36%).

И все пак кризата причинена от пандемията се отразява до известна степен върху представителите на австрийския бизнес у нас. Докога ще продължи това? За поливаната от анкетираните 94 компании този срок е 2022 г. 20% са оптимисти като очакват още през настоящата година негативите от пандемията да изчезнат. 23% обаче са на мнение, че бизнесът им ще бъде под влияние на кризата поне до 2023 г., а за други 9% този период ще е още по-дълъг.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0