НАП прибрала 5 млн. лв. от „такса“ върху здравните вноски

0

0
Здравната каса е платила на Националната агенция за приходите (НАП) 4.58 млн. лв. миналата година под формата на такса за събиране на здравните осигуровки на българите. За периода 2014 – 2018 г. чрез „таксата“ приходната агенция си е удържала 18.8 млн. лв. от здравни вноски, които гражданите си мислят, че се харчат за лечение. Административният абсурд, който е налице от години, е разкритикуван в доклад на Сметната палата. Тя е направила одит на отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2018 г. „За администриране на публични средства НАП събира такса единствено от НЗОК, което я поставя в неравностойно положение спрямо останалите обществени и частни осигурителни фондове“, пише в доклада. В него се посочва, че приходната агенция администрира всякакви задължителни осигуровки – за пенсии, майчинство, болести, здравни вноски, за учителския пенсионен фонд, както и за частните пенсионни фондове, но събира такса за работата си само от здравната каса, което е несправедливо. Въпросната такса е в размер на 0.2% върху набраните осигурителни вноски и е регламентирана преди години в Закона за здравното осигуряване. От одита на отчета на НЗОК за 2018 г. става ясно, че не е спазено законовото изискване отчетът да бъде внесен в Народното събрание до 30 юни 2019 г. Парламентът също е в сериозно нарушение, защото не е приел нито един от отчетите на касата от 2012 г. насам, което говори за сериозно неглижиране на отчетността на публичните разходи за здраве. От доклада на Сметната палата става ясно, че непрекъснато нарастват задълженията на НЗОК към други държави от ЕС за извършено лечение на български граждани. Към 31 декември задълженията на здравната каса са били на стойност 285 млн. лв., от които – 135 млн. лв. просрочени. През 2018 г. НЗОК е изплатила едва 72 млн. лв. по постъпили искове за оказана медицинска помощ в ЕС, Европейското икономическо пространство, Швейцария, Черна гора, Сърбия или Македония.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0