Над 400 хил. лв. за 22 сензорни станции, отчитащи качеството на въздуха в София

0

0
От днес данните от 22-те сензорни станции за качеството на атмосферния въздух в София могат да се наблюдават в реално време. Линк към платформата ще има и на специализирания сайт на общината, съобщиха от Столична община. Инсталираните от Столична община 22 сензорни станции са една от дейностите по пилотен проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по програма Балкани-Средиземно море (2014-2020). В него Столична община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие. Целият проект е на стойност 942 000 лева. Средствата са за проучване на места в София, където са инсталират сензори, доставката и монтажа им, както и за проучване на добри практики, монтиране на 25 филтъра на комини в ромския квартал „Факултето“ и изгражда не на онлайн платформа за открити данни. Само за онлайн платформата с 22-те станции са похарчени 401 500 лв. Всяко място в столицата, където има сензорна станция, е било проучено за 2040 лева, а монтажът на станцията струва 6700 лева, стана ясно по време на дебатите в комисията по екология в Столичния общински съвет в началото на декември. 22-те станции, представляват съвкупност от измервателни сензори, които проследяват основни замърсители като фини прахови частици (ФПЧ10, ФПЧ2.5), азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис, както и метеопараметри като температура, влажност и налягане. Сензорните станции позволяват бъдещо надграждане с допълнителни сензори, като например за шумово замърсяване. Измерванията от станциите в реално време се предават към облачна платформа за съхранение, визуализация и последващ анализ. Всеки може да провери актуалните показания на станциите и състоянието на различните замърсители, както и история на показанията от последните 14 дни. С бърз поглед се придобива представа за качеството на въздуха около съответната станция чрез индекс за качеството на въздуха. Следвайки принципите на отворени данни (Оpen Data System), платформата предоставя данните и в машинно-четим формат. С натрупването на повече данни, системата подобрява точността си. Като за подходяща оценка е необходимо преминаването през поне 4 сезона с цел анализ на сезонност на данните, т.е. как климатичните промени през различните сезони влияят върху качеството на данните и измерванията. Това ще позволи да се оценим точността на новаторските методи за измерване, спрямо референтните, които използва Изпълнителната агенция по околна среда. Затова и проектът е с продължителност 36 месеца. Данните за качеството на атмосферния въздух на партниращите в проекта градове ще могат да се визуализират на същата платформа. По този начин ще се създаде мрежа от свързани градове за съвместно наблюдение на атмосферния въздух в региона, използвайки новаторски технологии. Впоследствие към платформата могат да бъдат присъединявани и допълнителни станции.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0