МОСВ упорства за промените, застрашаващи екомрежата Натура 2000

0

0
Екоминистерството съвсем не е се е отказало от намеренията си за орязване на защитените територии у нас, включени в европейската екомрежа Натура 2000. След натиск на премиера Бойко Борисов екоминистърът Нено Димов да оттегли за преглед и редакция https://www.mediapool.bg/ottegleni-sa-planovete-za-oryazvane-na-natura-2000-news292114.html в средата на април критикуваните от природозащитници поправки в Закона за биологичното разнообразие, разхлабващи режима на опазване на терените и допускане на бизнес интерес в тях. Сега обаче се готви повторното внасяне на оспорваните промени в Закона за биологичното разнообразие, като няма съществена разлика с оттеглените преди месец и половина  Това стана ясно от писмо на Министерството на околната среда и водите до представители на екокоалицията „За да остане природа в България“, която призова Борисов поиска незабавно спиране на опасните поправки. Вместо отговор от премиера, такъв идва от ековедомството, което се тълкува от неправителствената организация като липса на ангажираност от негова страна. В писмото си от 30 май, от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обясняват, че в хода на общественото обсъждане на промените са били изказани множество становища, голяма част от които противоречали едно на друго, взаимно се изключвали и въобще не можело да бъдат отразени в законовите текстове. Ведомството допълва, че част от критиките срещу изготвените от неговите експерти промени са неоснователни и необосновани, като не съдържат предложения по същество. От МОСВ твърдят, че приложеният от тях подход в законодателството бил съгласуван с главна дирекция „Околна среда“ в Еврокомисията и тя ги насърчила да ги приемат възможно най-бързо. Министерството допълва още, че поправките се налагат заради започнала наказателна процедура срещу България заради проблеми с неспазването на директивите за Натура 2000. Забавянето им само щяло да задълбочи проблемите на България в тази област. Според „За да остане природа в България“ обаче противоречията на предлаганите корекции с българското и европейското законодателство продължават. Природозащитниците остават на мнение, че приемането и прилагането на предложените промени означава намаляване и обезсилване на мрежата Натура 2000, сериозни затруднения за устойчивото управление на защитените зони у нас и засилване на непрозрачното и авторитарно управление на природния ресурс на България, заради което в последните години страната ни продължава да губи гори, реки, дюни и защитени видове. „Въпреки отрицателните мнения от законопроекта частично отпадна единствено противоконституционното изискване за национализация на научни данни. МОСВ обаче запази задължението лицата, работещи с видове и местообитания от Натура 2000, да осигуряват публичен достъп в тримесечен срок до първичните данни – резултат от работата им, но същевременно министерството отказа да даде определение в закона на понятието „първични данни“, което остави възможност за административен произвол върху научните работници. МОСВ изтъква подкрепата за промените в закона на Съвета на учените към МОСВ, който има консултативни функции и от 26 негови членове, само трима са биолози“, посочва се в становище на екокоалицията по въпроса.. Според нея, „след неуспешен опит да бъде отслабена защитата на Национален парк „Пирин“, за да започнат строежи в него, МОСВ оказва натиск едновременно срещу защитената природа и срещу експертните организации, които работят за опазване на природния капитал на България“. Природозащитниците предупреждават, че това е много опасен прецедент и продължава да настоява законопроектът да бъде отхвърлен. В случай, че той бъде одобрен в този вид от Министерски съвет, коалицията ще се противопостави с всички законови средства, декларират те. В изявлението им се посочва, че ако предложенията на МОСВ за промени в Закона за биоразнообразието влязат в сила, ще се създадат опасни прецеденти. Сред тях е възможността екоминистърът еднолично да решава за промени в режимите на зоните от Натура 2000, а управлението и опазването на зони, попадащи в териотирята на няколко регионални екоинспекции, да се раздроби. Това противоречи на изискванията на Еврокомисията марките за опазване на Натура зоните да се прилагат на ниво защитена зона, а не за части от нея. Природозащитниците са недоволни и от премахването на сегашния Националния съвет по биологично разнообразие с членове представители на администрацията, на научни и академични държавни и граждански организации в областта на биоразнообразието, с конкретни изисквания за научна експертиза. На негово място ще дойде консултативен съвет, за който липсват изисквания за научна експертиза в областта на биоразнообразието. Така компетентните експерти ще бъдат изключени от процеса на вземане на решения по отношение на обектите на опазване на екологичната мрежа, смятат още в „За да остане природа в България“.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0