МЗ подканва болниците да заявят необходимите им онколекарства за е-търга

0

0
Здравният министър Кирил Ананиев е подписал писмо-покана до директорите на болници, които не са подали досега прогнозни заявки за необходимите им онколекарства за следващите две години. Заявките са необходими за електронния търг, който цели да определи дистрибутори, които ще зареждат болниците с нужните им онколекарства до края на 2021 година. Е-търгът е с прогнозна стойност 1.3 млрд. лева. Заявки досега са подадени от 203 държавни и общински лечебни заведения. 46 лечебни заведения не са подали заявки, но част от тях като например кожни диспансери и др. не работят с такъв тип лекарства, т.е. не всички следва да подадат заявки. Ако болница, която все пак работи с тези лекарства, и не подаде заявка за нужните й количества за нуждите на е-търга, това ще е нарушение на финансовата дисциплина, за което ще им бъде потърсена отговорност. Търгът цели да избере до 10 дистрибутора за доставка на всеки от лекарствените продукти, с които МЗ ще сключи рамково споразумение, а след това болниците ще се зареждат само от тези дистрибутори при собствените си обществени поръчки. Съгласно предварително обявените условия, рамково споразумение за даден лекарствен продукт при е-тръга може да бъде сключено с най-много 10 дистрибутора. Условието, те да се включат в рамковото споразумение, е тяхната цена да не надвишава с повече от 10 % най-ниската предложена на електронния търг. Болниците ще договарят лекарствени продукти само с изпълнителите по рамковите споразумения, като цените, на които ще договорят, не могат да надвишават тези по рамково споразумение, но могат да са по-ниски. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0