МЗХ започва информационна кампания за две мерки по ПВУ с бюджет от 333 млн. лв.

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) започва информационната кампания по приема за мерки от Националния план за възстановяване и устойчивост. Експертите ще разясняват на фермерите условията за подаване на проектни предложения по две стартирали процедури с бюджет от 333 млн. лева.

Информационната кампания започва днес във Велико Търново, продължава в Русе, Стара Загора и Бургас.

Двете процедури, които са отворени за кандидатстване са – „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“.

Средствата по първата процедура са 318 млн. лева без ДДС, като при нея ще се подкрепят проекти, които стимулират иновации, подобряват отглеждането на селскостопански култури и животни и дори предвиждат инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 30 хил. лева, а максималният – 1 млн. лева без ДДС.

Бюджетът по второто направление е 15 млн. лева и цели чрез създаване на къси вериги на доставка да помогне на градинарите продукцията им да достигне до краен клиент.

Източник: fakti.bg

The post МЗХ започва информационна кампания за две мерки по ПВУ с бюджет от 333 млн. лв. appeared first on Начало.

0
0