Кюстендил и Троян могат да кандидатстват за центрове за психично болни

0

0
Общините Кюстендил и Троян ще могат да кандидатстват за европейско финансиране за изграждане на центрове за грижа за лица с психически разстройства до 25 май, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Максималният размер на безвъзмездно финансиране е 570 000 лв., което всяка от двете общини може да получи от оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обособяване на социалната услуга. Това предвижда проектът за изменение на процедурата „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, обявен за публично обсъждане от Управляващия орган на програмата. С промяната се дава възможност на общините да подадат предложения за изграждане на необходимата инфраструктура за посочените социални услуги съгласно актуализираната Карта на резидентните услуги и тази на услугите за подкрепа в общността. С европейските средства ще могат да бъдат изпълнявани строителство или ремонт на сгради за социални услуги и на прилежащото им дворно пространство. Доставката, монтажът на оборудване и обзавеждане на помещенията, както и подобряването на достъпа за хора с увреждания до и в сградите, са също дейности, които подлежат на финансиране. Общият бюджет на процедурата е близо 41.4 млн. лв., от които 35.2 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 6.2 млн. лв. – национално съфинансиране. Бенефициенти по нея са също общините Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Девин, Димитровград, Дряново, Дупница, Златоград, Казанлък, Кърджали, Ловеч, Малко Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив, Провадия, Русе, Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Столична община, Струмяни, Търговище, Хасково и Шумен. Проектът на изменение на Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на програмата.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0