Купуването на учебник и пари за изпит – най-честите форми на корупция в университетите

0

0
Искането на преподавател студентите да купят определен учебник или помагало, за да си вземат изпита, е най-разпространената корупционна практика в българските университети. Тя е толкова често срещана, че се приема за нормална, а освен това голяма част от студентите са готови да дадат пари за даден учебник, за да изкарат изпита. Това показва социологическо проучване на „Алафа рисърърч“ за организацията „РискМонитор“, направено по проект за изследване на корупционните практики в университетите. Изследването проверява и доколко разпространени са мрежите за сексуални услуги и разпространение на наркотици сред студентките в страната. Затова и в проучването са интервюирани само момичета, които учат в български висши училища. Данните показват, че на фона на останалите корупционни практики, искането на сексуални услуги в условията на зависимост има много по-слаба степен на разпространеност – от 3-4% до 12%, в зависимост от различните форми, или приблизително 4000 – 12 000 студентки. Като правило огромното мнозинство от анкетираните са убедени, че е необходимо противодействие на сексуалните злоупотреби и участието в мрежи за проституция, но личната готовност за реакция е много по-слаба предимно поради страх, посочват от „Алфа рисърч“. От купуване на учебник до сексуални услуги Проучването показва, че едва 23% от студентките смятат, че не е нужно да се дават подкупи или подаръци, за да се постигне нещо или да се реши даден въпрос в страната. Като цяло усещането за корупция в университета не е толкова силно. Почти 60 на сто от анкетираните момичета смятат, че във висшите училища няма нужда от това. Според изследователите прекалено ниският дял момичетата, които не смятат, че трябва да се дават подкуп или да се търсят познати и връзки, за да се реши даден проблем или да се постигне нещо, е прекалено малък. Университетът се възприема като по-защитена среда, но е възможно тази оценка да се дължи на по-ниската анонимност и познатата среда. „Тази нагласа може да „свали гарда“ на момичетата за такъв тип практики, парадоксално излагайки ги на завишен риск, поради занижено внимание“, смятат от „Алфа рисърч“.     Според проучването им най-разпространената форма на корупция е купуването на учебник или помагало по настояване на преподавател, за да се изкара изпитът при него. Случвало се е на 36% от момичетата, а 38 на сто казват, че техни познати са прибягвали до тази форма на корупция. На второ място е даването на пари срещу взет изпит – 4% са го правили, а 42 на сто казват, че се е случвало на хора от близкия им приятелски кръг. Подобно е положението и за шофьорски изпит. Около 4 на сто казват, че те лично или техни приятели са попадали в ситуация да им искат сексуална услуга, за да се изкара изпит. И според самите момичета най-разпространената форма на корупция е купуването на помагало или учебник, искането на сексуални услуги е посочено от около 5 на сто от анкетираните, а 2.8% посочват като разпространена форма на корупция принудата момичета да участват в купони, партита против тяхното желание. Същият процент са посочили принудата да се взима дрога. Колко е нормално   Корупцията под формата на купуване на учебник е толкова разпространена, че се смята за нормална, а повечето студентки са склонни да прибягват към нея. Подкупите за изпит или по-добра оценка, както и за получаване на общежитие, са средно разпространени и срещу тези практики има по-голяма степен на „неприемливост“ и „отхвърляне“. Прибягването към тях се обяснява с труден изпит, заплаха или принуда за студента, но по-скоро се отхвърля.       „Сексуалните услуги, взимането на дрога са с най-ниска степен на разпространение, съпроводена от усещане за покровителство от страна на влиятелни хора. Въпреки логично по-ниската степен на разпространение, самото им наличие, обвързаността с мрежите за разпространение на наркотици и страха от реакция поради усещането за покровителство „отгоре“ ги прави рисково явление с висока степен на негативен дългосрочен ефект“, посочват от „Алфа рисърч“. Рисковите групи Според изследването за около 4000 – 4500 момичета има висок риск да попаднат в мрежи за сексуални услуги или разпространение на наркотици. Среден е рискът за около 12 000 студентки. Изчислението на дела момичета в риск е направено на база на тяхната готовност да оправдаят съгласието за предоставяне на някаква услуга, включително сексуална, за да се изкара изпит, да се участва в купони, събирания, партита против желанието на човек, да се взима дрога и други. Профилът на момичетата от най-рисковата група показва, че те са предимно между 17 и 19 години, които идват от по-малки населени места в областните градове, имат нисък или среден доход и получават средства предимно от родителите си или от временна заетост. В същото време обаче имат отчетливо желание за наличие на достатъчно пари за задоволяване на всички желания, афинитет към социални облаги. За тях важен е успехът в кариерата и бъдещата стабилна връзка/партньор. Изпитват неудовлетвореност по отношение на материални ценности като кола, жилище, скъпи дрехи, по-често желаят да им завиждат за външен вид, приятели и т.н. В групата студенти сравнително застрашени от включване в мрежи за сексуални услуги или разпространение на наркотици влизат също момичета от по-малки градове, но със средни доходи, които обаче смятат за недостатъчни и се чувстват по-често финансово притеснени. Те имат афинитет към модни и престижни професии, гарантиращи висок доход и социални контакти. Рядко ходят на лекции за сметка на работата. В приятелската им среда има успели млади хора с повече финансови възможности, което повишава очакванията от самите тях. Както и момичетата от високо рисковата група, те имат афинитет към материалното, важно за тях е да предизвикват завист заради външен вид, приятели, успехи, но не е толкова важно да ги смятат за умни. Сред тях има голяма група момичета, които смятат, че по-важна дипломата, а не придобитите знания. Бездействие от страх Проучването показва, че голяма част от момичетата не биха сигнализирали, ако имат информация за наличието на мрежи за сексуални услуги или разпространение на наркотици, в които са въвлечени студентки. Без реакция биха останали 37% от анкетираните. От тях около 30% казват, че биха си замълчали от страх. Момичетата, които са по-близо до проблема (като степен на риск или реална въвлеченост) изпитват много по-силни страхове да говорят от онези, които са вън от нея и знаят твърде малко, казват от „Алфа рисърч“. В същото време 90% смятат, че някой трябва да предприеме нещо за пресичането на тези мрежи.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0