КПКОНПИ ще може да ползва „Военна полиция“ за свои операции

0

0
Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) ще проверява заедно със служба „Военна полиция“ съмнения за корупция по високите етажи на армията и политическото ръководство на Министерството на отбраната. Общата им работа ще бъде регламентирана в инструкция за взаимодействие, която вече е публикувана за обществено обсъждане.  Антикорупционната комисия ще има достъп до полицейския регистър на служба „Военна полиция“, който съдържа пълните лични данни за всички регистрирани, както и информация за водените досъдебни производства срещу тях. Двете служби ще обменят информация, ще правят общи работни групи и съвместни планове за действие. По искане на Военна полиция комисията ще помага при разкриване на престъпления в армията. КПКОНПИ пък ще може да разчита на военни полицаи за съдействие при издирвателни операции и разкриване на корупционни престъпления с участието на лица, заемащи висши публични длъжности. Във „Военна полиция“ около 1000 души работят по престъпления, извършени от военнослужещи и от цивилни служители на Министерството на отбраната, като могат да разследват и техни съучастници извън системата. Службата може да използва и специални разузнавателни средства (СРС). През годините Военна полиция се занимава основно с кражби на войсково имущество, измами, неизпълнение на заповед, злоупотреба с власт и служебно положение, случаи на наркоразпространение, в които са замесени военни и други. Най-видна е дейността на военните полицаи по охраната на събития и ведомствените сгради. Службата не е отбелязала значителни успехи в борбата срещу корупцията на по-високо ниво. Антикорупционната комисия засега също не е регистрирала особена активност по отношение на военното министерство и армията. След освобождаването на нашумелия с голямата си тераса Пламен Георгиев, който бе изпратен за консул във Валенсия, комисията се ръководи от заместника му Антон Славчев. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0